On-line services of the University of Warsaw You are not logged in | log in
course directory - help

Introduction to Game Theory

General data

Course ID: 1000-135WTG Erasmus code / ISCED: 11.913 / (0619) Information and Communication Technologies (ICTs), not elsewhere classified
Course title: Introduction to Game Theory Name in Polish: Wstęp do teorii gier
Department: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Elective courses for 1st degree studies in mathematics
Elective courses for Mathematics
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Algebra I, Analiza I, Rachunek Prawdopodobieństwa I

Short description:

The basic notions and mathematical formalism of game theory, with a particular focus on the non cooperative games, will be introduced and illustrated by selected applications in economy, social sciences and biology. The classical notions of equilibria, and dynamical systems leading to such equilibria (evolutionary game theory) will be considered. Laboratory experiments for various types of discussed games are planned during the classes.

Full description:

The basic notions and mathematical formalism of game theory, with a particular focus on the non cooperative games will be introduced and illustrated by selected applications in economy, social sciences and biology. The classical notions of equilibria, and dynamical systems leading to such equilibria (evolutionary game theory) will be considered. Laboratory experiments for various types of discussed games are planned during the classes.

Bibliography:

1. P. D. Straffin, Game Theory

2. D. Fudenberg, J. Tirole, Game Theory, MIT Press 1998

3. G. Romp, Game Theory. Introduction and Aplications, Oxford Press 1997

4. M. J. Osborne, A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press 2004

5. H. Gintis, Game Theory Evolving, Princeton Press 2000

6. K. Ritzberger, Foundations of Non-Cooperative Game Theory, Oxford Press 2002

7. R. Gibbon, Game Theory for Applied Economists, Princeton Press 1992

8. J. Weibull, Evolutionary Game Theory, MIT Press (1995)

Learning outcomes: (in Polish)

 • Zna formalne definicje różnych typów gier (strategicznych, ekstensywnych, koalicyjnych, gier z niepełną informacją, gier powtarzanych).
 • Potrafi opisać różne rodzaje interakcji między indywidualnymi podmiotami jako gry strategiczne lub kooperacyjne.
 • Zna i umie zastosować definicje równowag, w szczególności równowagi Nasha, równowagi Bayesa, równowagi doskonałej.
 • Zna dowód twierdzenia o równowagach w strategiach mieszanych i twierdzenia o istnieniu równowagi Nasha.
 • Potrafi opisać różne typy dylematów społecznych za pomocą gier strategicznych.
 • Zna zagadnienie przetargowe Nasha, potrafi opisać różne klasy aukcji. Zna podstawowy teorii gier koalicyjnych, w szczególności definicje i zastosowania wartości Shapleya i rdzenia, indeksy siły w grach glosowania
 • Jest zaznajomiony z algorytmicznymi aspektami gier koalicyjnych.
 • Potrafi stosować rachunek prawdopodobieństwa do analizy gier z czynnikami losowymi.
 • Potrafi stosować formalizm równań różniczkowych zwyczajnych do opisu gier rozgrywanych w dużych populacjach (w teorii gier ewolucyjnych).
 • Zna przykłady zastosowań teorii gier w różnych dziedzinach (socjologia, ekonomia, biologia, psychologia) oraz w opisie różnych typów sieci interaktywnych (sieci społecznych, komunikacyjnych).

Kompetencje społeczne:

 • Potrafi tworzyć matematyczne modele teoriogrowe sytuacji społecznych opartych na interakcjach typu konkurencyjnego i kooperacyjnego pomiędzy jednostkami i grupami.
 • Posługując się formalizmem teorii gier potrafi stworzyć prognozę ewolucji takich układów i opisać ich stany asymptotyczne.
Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny + opcjonalnie ustny. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie przyzwoitej obecności na ćwiczeniach i rozwiązania serii zadań domowych.

Classes in period "Winter semester 2018/19" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-01-25
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tadeusz Płatkowski
Group instructors: Tadeusz Płatkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-27
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tadeusz Płatkowski
Group instructors: Tadeusz Płatkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.