Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka obliczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-714MOB Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka obliczeniowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Pełny opis:

Treści kształcenia: Arytmetyka komputerów, poprawność algorytmów numerycznych, rozwiązywanie skalarnych równań nieliniowych oraz układów równań liniowych, interpolacja i aproksymacja, numeryczne całkowanie, obliczanie wartości własnych macierz.

Przedstawienie podstawowych problemów obliczeniowych matematyki ciągłej oraz efektywnych algorytmów numerycznych ich rozwiązywania

Literatura:

Ake Bjorck and Germund Dahlquist, Metody numeryczne. PWN, Warszawa 1987

Maksymilian Dryja, Janina i Michał Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych. Biblioteka Inżynierii Oprogramowania. WNT, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę na temat arytmetyki komputerów i efektywnych algorytmów rozwiązywania podstawowych problemów obliczeniowych

Umiejętności:

- potrafi rozwiązywać podstawowe problemy numeryczne matematyki ciągłej (skalarne równania nieliniowe, układy równań liniowych, całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja)

- projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - ocena końcowa jest wypadkową wyniku egzaminu pisemnego i wyniku ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.