Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka przemysłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S11MP Kod Erasmus / ISCED: 11.914 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Matematyka przemysłowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia w tworzeniu modeli matematycznych i rozwiązywaniu problemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce. Na zajęciach studenci bedą m.in., w ramach zespołowych projektów, modelowali i rozwiązywali konkretne problemy, pochodzące z przemysłu, medycyny, itp.

Pełny opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z praktycznym rozwiązywaniem problemów wywodzących się z zastosowań matematyki. Zwykle sprowadza się ono do dwóch kroków: zbudowania modelu matematycznego, a następnie jego analizy za pomocą dostępnych metod. W ramach zajęć uczestnicy będą m.in. dzieleni na kilkuosobowe zespoły, z których każdy będzie realizować zlecony projekt z modelowania matematycznego problemu przemysłowego. Część zajęć zostanie poświęcona "case studies", omówionych w literaturze przedmiotu. Zajęcia będą również okazją do zapoznania się z interesującymi zagadnieniami matematycznymi.

Efekty uczenia się:

  • Zapoznał się ze specyfiką współpracy matematyka z szeroko rozumianym przemysłem lub innymi działami nauki
  • Potrafi działać w grupie dla rozwiązania zadania
  • Potrafi wyszukiwać informacje w literaturze, także obcojęzycznej
  • Potrafi wykorzystać nowoczesne oprogramowanie do rozwiązania zadania matematyki stosowanej, pamiętając o jego ograniczeniach
  • Potrafi wspólnie z przedstawicielem szeroko rozumianego przemysłu sprecyzować postawiony problem i nadać mu matematyczne sformułowanie
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy własnej oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin
  • Potrafi precyzyjnie i zrozumiale zaprezentować wyniki swojej pracy
  • Rozumie potrzebę aktywnej współpracy matematyków z przedstawicielami szeroko rozumianego przemysłu aby sprostać wyzwaniom nowczesnej gospodarki
Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie realizowanych projektów i aktywności na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.