Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyczna analiza danych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-718SAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyczna analiza danych 2
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści kształcenia: przypomnienie podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa, funkcje

tworzące momenty, twierdzenie Bayesa; testy statystyczne (istotność i moc testu, regiony

krytyczne, p-wartości); jednoczesne testowanie wielu hipotez statystycznych; estymacja

parametrów modelu (metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności);

wnioskowanie bayesowskie; modele liniowe; metody MCMC (próbnik Gibbsa, algorytm

Metropolisa-Hastingsa); sieci bayesowskie (algorytmy uczenia sieci, wnioskowanie w

sieciach); uczenie PAC, wymiar Vapnika-Chervonenskisa (VC).

Literatura:

Elements of. Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition. February 2009. Trevor Hastie · Robert Tibshirani · Jerome Friedman, Springer

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: zapoznanie studentów z podstawowymi

technikami konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności

otrzymanych wyników. (K_W08) Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowanie poznanych

narzędzi w analizie danych pochodzących z wielkoskalowych eksperymentów molekularnych. (K_U14)

Metody i kryteria oceniania:

projekt zaliczeniowy + egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gambin
Prowadzący grup: Michał Ciach, Anna Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczurek
Prowadzący grup: Łukasz Kozłowski, Ewa Szczurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.