Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza portfelowa i rynki kapitałowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M00AP Kod Erasmus / ISCED: 11.924 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza portfelowa i rynki kapitałowe II
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla IV - V roku matematyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza portfelowa i rynki kapitałowe I 1000-135PK1

Skrócony opis:

Analiza portfelowa to teoria na styku matematyki i ekonomii

wyjaśniająca, jak z obserwacji notowań akcji na giełdzie

wyciągać ścisłe wnioski co do składu portfeli akcji, które

z dużym prawdopodobieństwem dawać będą największe zyski

(w odniesieniu do poniesionego ryzyka, lub ze względu

na inne, np wlasne, kryterium inwestycyjne).

Tę teorię zapoczątkował w roku 1952 matematyk i ekonomista

amerykański H. M. Markowitz, późniejszy laureat nagrody

Nobla z ekonomii. Podstawowe fakty i twierdzenia teorii

poznaje się na wykładzie fakultatywnym APRK I, którego

zaliczenie jest niezbędne do uczestniczenia w wykładzie

monograficznym APRK II.

Na wykladzie APRK II przedstawiane są bardziej zaawansowane

fragmenty teorii, jak np podejście-paradygmat CAPM, algorytmy

Eltona-Grubera-Padberga, podejście Alexandera czy tez szkic

teorii APT.

Pełny opis:

1. Algorytm Prostej Krytycznej (kontynuacja). Sytuacje zdegenerowane

i związki z innymi technikami optymalizacyjnymi.

2. Model wyceny aktywów kapitałowych - CAPM (podejście Mossina).

Równowaga na rynku kapitałowym, twierdzenie Mossina, wycena aktywów kapitałowych w terminach cen i w terminach stóp zwrotu. Krytyczna dyskusja modelu CAPM.

3. Podstawy inwestowania w warunkach niepewności (uzupełnienie). Miara ryzyka rynkowego VaR, miary bezwzględnej i względnej awersji do ryzyka.

4. Modele specjalne (uzupelnienie). Model Sharpe'a i stojąca za nim

metodologia statystyczna. Algorytmy Eltona-Grubera-Padberga dla

modelu o stałym współczynniku korelacji i dla modelu Sharpe'a.

5. Teoria Alexandera: krótka sprzedaż z ograniczeniami oraz

oprocentowanie zabezpieczeń deponowanych w domach maklerskich.

6. Rozkłady eliptyczne w analizie portfelowej. Podstawowe własności rozkładów eliptycznych, tw. Chamberlaina, rozkłady eliptyczne w modelu CAPM.

7. Modele czynnikowe i teoria arbitrażu cenowego (APT).

8. Dominacja stochastyczna. Relacje dominacji stochastycznej pierwszego i drugiego rodzaju oraz ryzykowności, różne ich charakteryzacje (w tym tw. Strassena).

Atrybuty: Analiza portfelowa i rynki kapitałowe I

Literatura:

1. G.J.Alexander, J.C.Francis; Portfolio Analysis, Prentice-Hall,

Englewood Cliffs 1986 (second edition).

2. G.J.Alexander, W.F.Sharpe; Investments, Prentice-Hall,

Englewood Cliffs 1990.

3. E.J.Elton, M.J.Gruber; Nowoczesna teoria portfelowa i analiza

papierow wartosciowych, WIG-Press, Warszawa 1998 (tlumaczenie

z angielskiego).

4. R.A.Haugen; Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press,

Warszawa 1996 (tlumaczenie z angielskiego).

5. H.M.Markowitz; Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice

and Capital Markets, Fabozzi Associates, New York 2000

(second edition).

Efekty uczenia się:

Student

1. zna algorytm CLA i potrafi go stosować: w niskich wymiarach bez użycia komputera, w wyższych - ze wsparciem komputera;

2. zna i potrafi estymować na podstawie danych giełdowych: model Sharpe'a (SIM) i model ze stałą korelacją (CCM). Potrafi wskazać różnice w konstrukcji modeli SIM i CCM, jak również ich różnice w porównaniu z podstawowym modelem Markowitza;

3. umie znajdować portfele optymalne w modelach SIM i CCM stosując różne warianty algorytmu E-G-P, lącznie z całkiem nowymi wariantami powstałymi w latach 2000-ch na Wydziale MIM UW;

4. zna - w podstawowym zakresie - teorię użyteczności, w tym twierdzenie podające warunek dostateczny wypukłości funkcji E = E(\sigma) na krzywych obojętności;

5. zna model CAPM i potrafi rozwiązywać zadania teoretyczne używające wzoru wyceny aktywów w CAPM;

6. zna wariant modelu CAPM, tzw. zero-beta CAPM, i potrafi znajdować portfel krytyczny nieskorelowany (zero-beta) z portfelem rynkowym. Umie stosować odpowiednik wzoru wyceny CAPM przy braku stopy bezryzykownej;

7. zna podejście Alexandera do realistycznego modelowania krótkiej sprzedaży. Umie interpretować zmienne dualne w modelu Alexandera i zna twierdzenie o braku par dualnych w portfelach optymalnych;

8. umie stosować uogólnienie Krzyżewskiego dotyczące wprowadzenia trzeciej (zewnętrznej) stopy zwrotu i znajdować w nim portfele optymalne;

9. skutecznie stosuje klasyczną metodologię K-KT do wyznaczania zbioru dopuszczalnych portfeli krytycznych w modelu Alexandera i do znajdowania aktywnej części kątownika Alexandera;

10. umie budować modele Alexandera nad modelami SIM i CCM. Zna twierdzenie Alexandera o algorytmicznym znajdowaniu portfeli optymalnych nad modelami SIM i CCM, wraz z wariantami Dziedzickiego i Kołodziejczyka z lat 2000.;

11. orientuje się w podstawach teorii rozkładów eliptycznych i zastosowaniu rozkładów eliptycznych w analizie portfelowej. Umie rozwiązywać proste zadania dotyczące rozkładów eliptycznych jako takich. Zna twierdzenie Chamberlaina. Umie używać tego twierdzenia przy włączaniu teorii użytecznosci do analizy

portfelowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.