Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kody korekcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M12KOK Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Kody korekcyjne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Kody korekcyjne zamieniają strumień bitów na inny, dłuższy strumień bitów, który pozwala na wykrywanie i korekcję błędów. Na przykład, jeśli jedynkę zamienimy na 11 zaś zero na 00, to jeśli prawdopodobieństwo błędu jest niskie, możemy wykryć błąd. Błąd występuje gdy na wyjściu jest 01 lub 10. Niestety nie wiemy, który bit jest błędny. Jeśli zastąpimy zero przez 000 zaś jedynkę przez 111, to przy jednym błędzie jesteśmy w stanie wykryć i skorygować błąd. Na przykład, gdy na wyjściu jest 101, to najprawdopodobniej błędnym bitem jest 0 i przesłano jedynkę.

Pełny opis:

1. Algebraiczne podstawy kodów korekcyjnych.

2. Kody liniowe.

3. Różne kody liniowe.

4. Kody cykliczne.

5. Binarne kody BCH.

6. Niebinarne kody BCH.

7. Kody dekodowalne logiką większościową.

8. Kody geometryczne.

9. Treliaże.

Literatura:

Shu Lin, Daniel Costello „Error Control Coding. Second Edition”, Pearson Prentice Hall, 2004.

Van Lint, „Introduction to Coding Theory”, Springer Verlag, Berlin, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

* Ma podstawową wiedzę na temat kodów liniowych i ich rodzajów (KW_01).

Umiejętności:

* Potrafi skonstruować prosty układ logiczny służący do kodowania, wykrywania i korekcji błędów w kodach liniowych (KU_01).

Kompetencje:

* Zrozumie artykuły naukowe na temat prostych kodów korekcyjnych. (KK_04)otkanych danych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.