Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Anna Jaroszewska

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Instytut Germanistyki
Kierownik Zakładu w jednostce Zakład Glottodydaktyki

Terminy konsultacji dla studentów

Kontakt mailowy: a.jaroszewska@uw.edu.pl

semestr letni 20223
Wtorek: 11.00-12.00, 2412

konsultacje zdalne: meet (po uzgodnieniu)
kontakt mailowy: a.jaroszewska@uw.edu.pl

Zainteresowania

1) Glottodydaktyka jako nauka
2) Metodologia badań glottodydaktycznych
3) Polski i europejskie systemy edukacyjne-kształcenie obcojęzyczne
4) Podstawa programowa a ESOKJ
5) Kultura organizacyjna szkoły
6) Dyskurs szkolny
7) Zarządzanie oświatą z perspektywy nauczyciela języków obcych (j.o.)
8) Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli j.o.
9) Subiektywne teorie nauczycieli j.o.
10) Metody, środki i materiały nauczania j.o.
11) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie poszczególnych sprawności
językowych i komponentów języka niemieckiego
12) Wielo- i międzykulturowość w nauczaniu/uczeniu się j.o.
13)Kompetencja międzykulturowa
14)Świadomość i tożsamość uczącego się/nauczającego j.o.
15)Aspekty psychologiczno-pedagogiczne w nauce j.o.
16)Pomiar i ocena osiągnięć uczniów
17)Ocenianie kształtujące w nauczaniu j.o.
18)Współczesne trendy w nauce j.o.
19)Tradycyjny vs niekonwencjonalne modele kształcenia
20)Przyjazne środowisko kształcenia (obcojęzycznego)

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna Małgorzata
Nazwisko
Jaroszewska
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. ucz.
PBN ID
3927629
plan zajęć
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)