Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia Pierwszy semestr pierwszego roku bioinformatyki

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-BIOINF)
Etap: Pierwszy semestr pierwszego roku bioinformatyki (BINF11)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Drugi semestr pierwszego roku bioinformatyki
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: makrokierunek bioinformatyka i biologia systemów
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2022Z 2022L 2023Z 2023L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Algebra liniowa 1000-711ALI 2015 - ...

NIE
Biologia komórki 1000-711BKM 2021 - ...

NIE
Biologia komórki 1000-713BKM 2015 - 2020 NIE
Matematyka dyskretna 1000-711MAD 2015 - 2020
NIE
Matematyka dyskretna i algebra liniowa 1000-713MDA 2009 - 2014 NIE
Podstawy biologii organizmalnej i środowiskowej 1000-711BOS 2021 - ...

NIE
Podstawy chemii 1000-711PCH 2021 - ...

NIE
Podstawy chemii 1 1000-711PC1 2008 - 2008 NIE
Podstawy fizyki 1000-711PFI 2008 - 2008 NIE
Podstawy ochrony własności intelektualnej 0000-WLAINT-OG 2008 - 2010 NIE
Podstawy ochrony własności intelektualnej 1000-OOPOWI 2011 - ...

NIE
Rachunek różniczkowy i całkowy 1 1000-711RRC 2008 - ...

NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0000-BHP-OG 2008 - ... NIE
Wstęp do bioinformatyki 1 1000-711BI1 2009 - 2014

NIE
Wstęp do biologii 1000-711WBI 2008 - 2020 NIE
Wstęp do informatyki 1000-711WIN 2008 - ...

NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2008 - 2014 18.00 30.00
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 1000-BINF1-OBW - Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki 2012 - 2014 17.50 28.50
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 1000-BINF1-OBW - Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki 2015 - 2015 18.50 30.50
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2015 - 2016 19.00 31.00
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 1000-BINF1-OBW - Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki 2016 - 2016 18.00 30.00
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2017 - 2018 18.50 30.50
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 1000-BINF1-OBW - Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki 2017 - 2018 18.50 30.50
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 1000-BINF1-OBW - Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki 2019 - 2020 20.00 30.50
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 1000-BINF1-OBW - Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki 2021 - ... 19.00 28.50
0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie 2008 - 2011 n/d 2.00
0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie 2012 - 2015 n/d 1.00
0000-WF - UW wychowanie fizyczne 2008 - ... n/d 1.00
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)