Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia
Drugi rok w MISH, II dyplom

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia (S2-MISH)
  Etap: Drugi rok w MISH, II dyplom (MISH-2-II)
  Poprzednie etapy: (brak)
  Następne etapy: (brak)
Kierunki: studia międzyobszarowe MISH
Certyfikaty: Magisterium na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie indologii
Magisterium na kierunku muzykologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku artes liberales w ramach MISH
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie indologii
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Magisterium na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej w ramach MISH
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISH
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku etnologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie hebraistyki
Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie iberystyki
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie iberystyki
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISH, w zakresie stosowanych nauk społecznych
Magisterium na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w ramach MISH
Magisterium na kierunku archeologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Magisterium na kierunku historia sztuki w ramach MISH
Magisterium na kierunku politologia w ramach MISH w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Magisterium na kierunku politologia w ramach MISH, w zakresie nauk politycznych
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISH
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie sinologii
Magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Magisterium na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Magisterium na kierunku slawistyka w ramach MISH w zakresie kroatystyka
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie japonistyki
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii miast i turystyki w ramach MISH
Magisterium z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia międzynarodowa
Magisterium z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia sektora publicznego
Licencjat na kierunku archeologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH w zakresie literatura i kultura Renesansu
Magisterium na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
Magisterium na kierunku Europeistyka w ramach MISH w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności afrykanistyka
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach MISH
Magisterium na kierunku slawistyka w ramach MISH w zakresie bohemistyka
Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia iberyjska ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia włoska w ramach MISH
Magisterium na kierunku Kognitywistyka w ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia romańska w ramach MISH
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Dla tego etapu nigdy nie określano przedmiotów obowiązkowych

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych