Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
Trzeci rok w MISH

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-MISH)
  Etap: Trzeci rok w MISH (MISH-3)
  Poprzednie etapy: Drugi rok w MISH
  Następne etapy: Czwarty rok w MISH
Kierunki: studia międzyobszarowe MISH
Certyfikaty: Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA
Licencjat na kierunku historia w ramach MISH
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności sinologia
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Licencjat na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
Licencjat na kierunku filozofia w ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
Licencjat na kierunku artes liberales w ramach MISH
Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
licencjat z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia sektora publicznego
Licencjat na kierunku historia sztuki w ramach MISH
lLicencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii nowogreckiej
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Licencjat z historii i kultury Żydów w ramach MISH
licencjat z informatyki i ekonometrii w ramach MISH
Licencjat na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Licencjat na kierunku politologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w ramach MISH
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia ugrofińska w ramach MISH
Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej w ramach MISH
Licencjat na kierunku iberystyka w ramach MISH
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Dla tego etapu nigdy nie określano przedmiotów obowiązkowych

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych