Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: S2-MSMP
Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: studia międzykierunkowe MISMaP
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geologia
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
geografia
geologia stosowana
bioetyka
filozofia
socjologia
kognitywistyka
Physics (Studies in English)
kognitywistyka
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii (od 2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Chemii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności hydrogeologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek astronomia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek biologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek biotechnologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek chemia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek fizyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek geologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek geografia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek informatyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek matematyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek ochrona środowiska w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności geologia środowiskowa w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności geologia inżynierska w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności tektonika i kartografia geologiczna w ramach MISMaP Pierszy rok, kierunek bioetyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek filozofia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek socjologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek kognitywistyka w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia środowiskowa w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności hydrogeologia w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia inżynierska w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności tektonika i kartografia geologiczna w ramach MISMaP Pierwszy rok Cognitive Science w ramach MISMaP

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata i zrealizowanie przedmiotow na innych kierunkach niz licencjat (szczegolowe informacje w IRK)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku informatyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku matematyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku astronomia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie biofizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie dydaktyki i popularyzacji fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP w zakresie fiz. cząst. elementarn. i oddziaływ. fundament
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki jądra atomowego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki komputerowej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki środowiska
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki teoretycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka atmosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka litosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod matematycznych fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie modelowania matematycznego i komputerowych procesów fizycznych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP
Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP, w zakr. optyki fourierowskiej i przetwarzania informacji
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie optyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie rentgenowskich badań strukturalnych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie spektroskopii jądrowej
Magisterium na kierunku Physics (Studies in English) w ramach MISMaP
Magisterium z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych
Magisterium na kierunku chemia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii klimatycznej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii
Magisterium na kier. geologia w ramach MISMaP w zakr. geologii stratygraficznej i poszukiwawczej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii stratygraficznej i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii złożowej i gospodarczej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie hydrogeologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii inżynierskiej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony środowiska
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie paleontologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii środowiskowejw ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie hydrogeologii i w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii inżynierskiej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie ekologii
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii ogólnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii medycznej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie molekularnego podłoża i terapii chorób cywilizacyjnych
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie komórek macierzystych w biologii i medycynie
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii stosowanej
Magisterium na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowisk
Magisterium na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony różnorodności biologicznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii ekonomicznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii fizycznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoekologii i geomorfologii
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoekologii i kształtowania krajobrazu
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii globalizacji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki i teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie hydrologii i klimatologii
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie kartografii
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki, kartografii, teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii miast i turystyki
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii regionalnej
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie gospodarka przestrzenna w dobie globalizacji
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie urbanistyki i regionalistyki
Magisterskie, kognitywistyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku bioetyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku bioetyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISMaP
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)