Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: S2-MSMP
Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: studia międzykierunkowe MISMaP
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geologia
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
geografia
geologia stosowana
bioetyka
filozofia
socjologia
kognitywistyka
Physics (Studies in English)
kognitywistyka
Geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
chemia medyczna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii (od 2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Chemii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy rok, kierunek astronomia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek biologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek biotechnologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek chemia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek fizyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek geologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek informatyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek matematyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek ochrona środowiska w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek geografia w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności geologia środowiskowa w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności hydrogeologia w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności geologia inżynierska w ramach MISMaP Pierwszy rok na kierunku geologia stosowana na specjalności tektonika i kartografia geologiczna w ramach MISMaP Pierszy rok, kierunek bioetyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek filozofia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek socjologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek kognitywistyka w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia środowiskowa w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności hydrogeologia w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia inżynierska w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności tektonika i kartografia geologiczna w ramach MISMaP Pierwszy rok Cognitive Science w ramach MISMaP Pierwszy rok, geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP Pierwszy rok chemii medycznej, pierwszy semestr w ramach MISMaP Pierwszy semestr pierwszego roku chemii w ramach MISMaP

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata i zrealizowanie przedmiotow na innych kierunkach niz licencjat (szczegolowe informacje w IRK)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
 • Magisterium na kierunku informatyka w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku matematyka w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku astronomia w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie biofizyki
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie dydaktyki i popularyzacji fizyki
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
 • Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP w zakresie fiz. cząst. elementarn. i oddziaływ. fundament
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki ciała stałego
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki jądra atomowego
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki komputerowej
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki środowiska
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki teoretycznej
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka atmosfery
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka litosfery
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod matematycznych fizyki
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie modelowania matematycznego i komputerowych procesów fizycznych
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP
 • Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP, w zakr. optyki fourierowskiej i przetwarzania informacji
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie optyki
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie rentgenowskich badań strukturalnych
 • Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie spektroskopii jądrowej
 • Magisterium na kierunku Physics (Studies in English) w ramach MISMaP
 • Magisterium z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych
 • Magisterium na kierunku chemia w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku chemia medyczna w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii klimatycznej
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii
 • Magisterium na kier. geologia w ramach MISMaP w zakr. geologii stratygraficznej i poszukiwawczej
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii stratygraficznej i sedymentologii
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii złożowej i gospodarczej
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie hydrogeologii
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii inżynierskiej
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony środowiska
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie paleontologii
 • Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej
 • Magisterium na kierunku geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii środowiskowejw ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie hydrogeologii i w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii inżynierskiej w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
 • Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
 • Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
 • Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie ekologii
 • Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii ogólnej
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii molekularnej
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii medycznej
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie molekularnego podłoża i terapii chorób cywilizacyjnych
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie komórek macierzystych w biologii i medycynie
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii stosowanej
 • Magisterium na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowisk
 • Magisterium na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
 • Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony różnorodności biologicznej
 • Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoekologii i geomorfologii
 • Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP
 • Magisterskie, kognitywistyka w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISMaP
 • Magisterium na kierunku bioetyka w ramach MISMaP
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)