Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacj. (zaoczne), jednolite mgr, stary pr.

Informacje o programie studiów

  Kod: ZM-PO-IPSIR-S
  Nazwa: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacj. (zaoczne), jednolite mgr, stary pr.
  Tryb studiów: Niestacjonarne (zaoczne)
  Rodzaj studiów: Jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: politologia
politologia profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok politologii, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Drugi rok politologii, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Trzeci rok politologii, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Czwarty rok politologii, IPSIR, profilaktyka-opieka-pomoc społeczna
Piąty rok politologii, IPSIR, profilaktyka-opieka-pomoc społeczna
Czwarty rok politologii, IPSIR, prawno-kryminologiczna
Piąty rok politologii, IPSIR, prawno-kryminologiczna
Czwarty rok politologii, IPSIR, psychosocjologia problemów społecznych
Piaty rok politologii, IPSIR, psychosocjologia problemów społecznych
Czwarty rok politologii, IPSIR, wychowanie resocjalizujące
Piąty rok politologii, IPSIR, wychowanie resocjalizujące

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw lub egzamin centralny

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Magisterium na kierunku politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Magisterium na kierunku politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. W sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomu kształcenia (Dz.U. NR 116, poz. 1004 z późn. zm.).

Standardy nauczania zgodne z programem autorskim realizowanym od r.akad. 1991/1992, uchwalonym przez Radę Naukową Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Radę Wydziału, a następnie zatwierdzonym przez Senat UW.