Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcje analityczne 1000-134FAN
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: zdalnie
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

-wyniku kolokwium przeprowadzonego w systemie zdalnym- 0-25pkt

-oceny z ćwiczeń 0-20 pkt

-egzaminu pisemnego 0-55 pkt.

Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, egzamin zostanie przeprowadzony stacjonarnie; w przeciwnym wypadku- zdalnie.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w terminie zerowym jest uzyskanie przynajmniej 21 pkt z kolokwium.

Student(ka), ktory(a) nie zaliczył(a) przedmiotu w pierwszym terminie

(z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów bądź z powodu

nieprzystąpienia do egzaminu bez usprawiedliwienia) i przystępuje do

drugiego terminu jako terminu poprawkowego - uzyskuje wynik punktowy

wyznaczony jako maksimum dwóch liczb a,b:

a=suma punktów uzyskanych za kolokwium, ćwiczenia i egzamin.

b= wynik egzaminu pomnożony przez czynnik 100/55.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:00, sala 3180
Anna Zdunik 111/115 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)