Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria I 1000-135GM1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student, który nie uzyska co najmniej 50% punktów z ćwiczeń, może utracić prawo do zaliczania przedmiotu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 20% zajęć. Nieobecności należy usprawiedliwiać na bieżąco.

Do egzaminu w pierwszym terminie dopuszczone zostaną tylko osoby, które uzyskają co najmniej 50% punktów z ćwiczeń.

Egzamin będzie pisemny i składać się będzie głównie z zadań. W przypadku przeprowadzenia go w budynku wydziału można się spodziewać dodatkowo niewielkiej liczby krótkich pytań testowych o charakterze bardziej teoretycznym oraz być może dodatkowego egzaminu ustnego (w wyjątkowych i bardzo nielicznych przypadkach, na dopuszczenie do egzaminu ustnego wpływ ma punktacja oraz opinia z ćwiczeń). W razie przeprowadzania egzaminu zdalnie, należy spodziewać się większego stężenia pytań testowych i egzaminów ustnych (być może nawet dla wszystkich studentów).

Wyniki egzaminu (E — procent punktów z egzaminu, D — procent zrobionych zadań domowych):

wynik (I termin) = max{E, (4E+D)/5}, aktywność na ćwiczeniach może nieznacznie wpłynąć na ocenę,

wynik (II termin) = E, przy czym aktywność na ćwiczeniach i D mogą nieznacznie wpłynąć na ocenę.

W bardzo wyjątkowych przypadkach wybitnie wyróżniającej się aktywności na ćwiczeniach oraz niezwykle wysokiego poziomu prezentowanych rozwiązań, możliwe jest zwolnienie z części egzaminu lub dopuszczenie do indywidualnego egzaminu w terminie zerowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:15 - 14:00, sala 3320
Joanna Jaszuńska 16/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.