Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza zespolona 1000-135ANZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

S. Saks, A. Zygmund, Funkcje Analityczne PWN, Warszawa 1959.

F. Leja, Funkcje analityczne, PWN, Warszawa 1979.

B.W. Szabat, Wstęp do analizy zespolonej, PWN, Warszawa 1974

W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, PWN, Warszawa 1986.

P. Jakóbczak, M. Jarnicki, Wstęp do teorii funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2002.

M. Skwarczyński, T. Mazur, Wstępne twierdzenia teorii funkcji wielu zmiennych zespolonych, PSK ``Krzysztof Biesaga'', Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Umie efektywnie zapisać funkcję całkowitą z zadanym nieskończonym ciągiem zer (dążącym do nieskończoności) ustalonych rzędów.

Umie efektywnie zapisać funkcję meromorficzną z zadanym nieskończonym ciągiem biegunów (dążącym do nieskończoności) ustalonych rzędów.

Umie opisać generatory grupy monodromii algebraicznej funkcji WIELO- wartościowej w = w(z), stającej się JEDNO-wartościową W = W(Z) gdy Z jest

z powierzchni Riemanna tej funkcji algebraicznej.

Umie obliczać zbiór sprzężonych promieni zbieżności danego szeregu potęgowego wielu zmiennych zespolonych.

Umie skonstruować szereg potęgowy wielu zmiennych zespolonych mający zadany (dopuszczalny) zbiór sprzężonych promieni zbieżności.

Umie sprawdzać, czy dany zbiór otwarty w C^n jest holomorficznie wypukły.

Zna przykłady obszarów w C^n, n > 1, w których pierwszy (tj addytywny) problem Cousina nie jest rozwiązalny.

Metody i kryteria oceniania:

1) cotygodniowe serie zadań domowych, z których uzyskuje się punkty

2) punkty przyznawane za aktywność na zajęciach

3) z ćwiczeń można uzyskać do 35% wszystkich dostępnych punktów

Zakres tematów:

wszystkie z listy tematów wchodzących do sylabusa przedmiotu

Metody dydaktyczne:

praca przy realnej tablicy 'szkolnej', włącznie z zapraszaniem studentów

do prezentowania przy tablicy swoich prób i czasem pełnych rozwiązań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:15 - 18:00, sala 3170
Piotr Mormul 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)