Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do teorii gier 1000-135WTG
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

4 warunki konieczne (i dostateczne, jeśli spełnione łącznie) zaliczenia ćwiczeń:

1. aktywność (>0):

udział w rozwiązywaniu bieżących zadań podczas ćwiczeń,

wskazujące na wcześniejsze przemyślenia pytania i uwagi do wykładu

2. prace domowe (w co najmniej 5 tematach) i

3. zaliczenie kolokwium.

4. obecność na zajęciach zdalnych

Kolokwium odbywa się zdalnie, z włączoną kamerką pokazującą piszącego, z możliwością z mojej strony losowego dopytania ustnego

Wyniki punktowe 1-3 dają ocenę z ćwiczeń do wyniku końcowego przedmiotu

Wykład

Ocena końcowa jest łącznym wynikiem ćwiczeń i egzaminu, z wyższą wagą egzaminu. W szczególności przy wyniku części klasycznej egzaminu ustnego tuż poniżej granicznego dobry wynik ćwiczeń jest języczkiem u wagi decydującym o zaliczeniu przedmiotu, a przy bardzo dobrym wyniku egzaminu ustnego graniczny wynik ćwiczeń uniemożliwia uzyskania oceny bardzo dobrej.

Przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie wcześniejszym niż poprawkowy wymaga zaliczenia ćwiczeń.

Możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie zerowym (traktowanym wówczas jako pierwszy)

Egzamin w terminie zerowym i zwykłym składa się z 2 części

1. klasyczny egzamin ustny

2. opracowanie wybranego zagadnienia z listy tematów wchodzących w zakres zajęć w formie pisemnej plus prezentacja podczas zajęć - możliwość pracy w grupach do 3 osób (wówczas w prezentacji biorą udział udział wszyscy współautorzy)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:15 - 16:00, sala 3250
Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel 29/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)