Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywiązanie 2500-PL-PS-FO5-08
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny końcowej:

1) 60% oceny: Egzamin zawierający pytania zamknięte z wielokrotnym wyborem oraz pytania otwarte.

2) 10% oceny: Projekt grupowy

3) 30% oceny: Raporty z zadań domowych

Warunki zaliczenia:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione oraz 2 usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności. Nieobecność na więcej niż czterech zajęciach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

2) Student musi złożyć raport z zadań domowych w terminie tygodnia od daty przeprowadzenia zajęć.

Zakres tematów:

Blok I: PODSTAWY TEORII PRZYWIĄZANIA

1) Wprowadzenie do teorii przywiązania: (a) teorie leżące u podłoża współczesnej teorii przywiązania; (b) główne pojęcia teorii przywiązania; (c) przywiązanie, jako jeden z rodzajów więzi; (d) efekty rozwojowe przywiązania

2) Biologiczne podstawy przywiązania

3) Przywiązanie, jako jeden z behawioralnych systemów w kontekście innych systemów behawioralnych (lękowego, eksploracji, afiliacji, opieki i seksualnego).

4) Różnice indywidualne w przywiązaniu w okresie wczesnego dzieciństwa oraz dorosłości.

5) Przywiązanie w związkach intymnych w kontekście: miłości romantycznej, relacji seksualnych, zazdrości partnerskiej.

Blok II: DIAGNOZA JAKOŚCI PRZYWIĄZANIA

6) Ilościowy pomiar przywiązania (skale samo-opisowe).

7) Jakościowy pomiar przywiązania: (a) procedura obserwacyjna Nieznanej/Obcej Sytuacji; (b) wywiady dotyczące przywiązania (AAI, CAI).

8) Ocena różnic indywidualnych w przywiązaniu na przykładzie wywiadu przywiązania dorosłych.

Blok III: PREKURSORY ROZWOJU RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W PRZYWIĄZANIU

9) Globalne uwarunkowania rozwoju różnic indywidualnych w przywiązaniu: (a) czynniki genetyczne; (b) jakość opieki rodzicielskiej; (c) czynniki kulturowe.

10) Uwarunkowania rozwoju przywiązania zdezorganizowanego oraz kliniczna problematyka przywiązania.

11) Wrażliwa responsywność i zdolność do mentalizacji, jako mechanizmy rozwoju ufności przywiązaniowej.

Blok IV: PODSTAWY INTERWENCJI OPARTYCH NA PRZYWIĄZANIU

12) Programy interwencyjne dla dzieci.

13) Podstawy pracy z dorosłymi.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

1) Analiza filmów mająca na celu diagnozę wzorca przywiązania

2) Zadania domowe mające na celu zinternalizowanie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie

3) Analiza krytyczna tekstów

4) Wykład

5) Dyskusja

6) Rozwiązywanie problemów podczas zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 93
Katarzyna Lubiewska 26/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.