Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i bezpieczeństwo danych 3502-SCC-ebd
Kurs internetowy (KINT) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 37
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regularne uczestnictwo w pracach grupy zajęciowej (terminowe zamieszczanie odpowiedzi i komentowanie odpowiedzi pozostałych uczestniczek i uczestników).

Zadania będą przesyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Za każde poprawnie i terminowo wykonane zadanie będzie można otrzymać 2 punkty, maksymalnie 10 punktów. Do zaliczenia na ocenę można przystąpić pod warunkiem uzyskania co najmniej 6 punktów.

Zaliczenie polega na napisaniu w ciągu tygodnia krótkiego (max. 5 stron) eseju na jeden z trzech przesłanych przez prowadzącą tematów.

Zaliczenie na ocenę w drugim terminie odbywa się w taki sam sposób, jak w pierwszym terminie.

Zakres tematów:

1. Przedmiot etyki, wybrane koncepcje etyczne, i jak się to wszystko ma do świata współczesnego (socjologia wiedzy a etyka).

2. Prawo a etyka: zbieżności i rozbieżności (ramy prawne ochrony danych, prywatność jako dobro prawnie chronione, granice ochrony prawnej). Co się dzieje, kiedy prawo nie nadąża za technologią?

3. Digitalizacja jako nowe wyzwanie etyczne w badaniach społecznych: rola instytucji publicznych, stowarzyszeń zawodowych i funkcja kodeksów etycznych.

5. Wybrane problemy etyczne związane z badaniami prowadzonymi w internecie: adaptacja czy rewolucja?

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach. Sugestie rozwinięcia niektórych zagadnień lub rozszerzenia zakresu omawianych zagadnień ze strony uczestniczek i uczestników są zawsze mile widziane.

Metody dydaktyczne:

Uczestniczkom i uczestnikom udostępnione zostaną w formie elektronicznej teksty i inne materiały dydaktyczne. Materiały znajdą się na platformie na tydzień przed rozpoczęciem semestru.

Na tydzień przed rozpoczęciem semestru uczestniczki i uczestnicy otrzymają zaproszenie, a na platformie zamieszczone zostanie pierwsze zadanie.

Termin przesłania pierwszego rozwiązania to godzina 12.00 w pierwszy piątek semestru.

W ciągu kolejnych siedmiu dni po upływie terminu na przesłanie odpowiedzi/rozwiązań uczestniczki i uczestnicy mają możliwość komentowania odpowiedzi/rozwiązań koleżanek i kolegów na platformie.

Prowadząca także będzie wypowiadać się na platformie, jej wypowiedzi także można komentować, uzyskując punkty.

Rozwiązanie zadania wymagać będzie przygotowania krótkiej wypowiedzi (w formie pisemnej bądź nagrania audio/video) i komentarza w formie pisemnej.

Kolejne zadania będą zamieszczane na siedem dni przed kolejnymi terminami przesyłania rozwiązań, przypadającymi zawsze w piątek o 12.00 (z wyjątkiem okresów przerw w dydaktyce).

Za każde zadanie uzyskać można będzie 2 punkty (jeden punkt za odpowiedź i jeden – za komentarz). Zadań będzie pięć. Dopuszczenie do zaliczenia wymagać będzie uzyskania 6 punktów.

Prowadząca będzie dostępna stale pod adresem mailowym (bucholcm@is.uw.edu.pl). W każdy piątek (poza okresami przerw w dydaktyce) od 12.00 do 13.30 możliwy będzie kontakt z prowadzącą za pomocą komunikatora.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 niestandardowa częstotliwość, (sala nieznana)
Marta Bucholc 16/18 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Bucholc 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.