Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodność myśli nieokreślonej albo dokończyć lekturę Gillesa Deleuze’a 3700-KON387-AL
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Gilles Deleuze, Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak i P. Pieniążek, Łódź: Wydawnictwo Officyna 2016. Gilles Deleuze, Negocjacje 1972-1990, tłum. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wrocław 2007. Gilles Deleuze. Immanencja: życie. przeł. K.M. Jaksender. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi 2017. Gilles Deleuze, Bacon. Logika wrażenia, przeł. Anna Zofia Jaksender. redakcja: Kajetan Maria Jaksender, Jakub Tercz, Kraków: Eperons-Ostrogi 2018. Gilles Deleuze, Felix Guattari. Kafka. Ku literaturze mniejszej. Przeł. Anna Zofia Jaksender, Kajetan Maria Jaksender. redakcja: Cezary Rudnicki, Kraków: Eperons-Ostrogi 2018. Gilles Deleuze, Leopold von‐Sacher Masoch, Masochism. Coldness and Cruelty & Venus in Furs, New York: Zone Books, 1991. Gilles Deleuze, Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975-1995, Semiotext(e: 2006. Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, Columbia University Press, 1977. Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues II, Columbia University Press, 2007.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K03 rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

K_K06 ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K07 rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest wynik na egzaminie końcowym.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Zakres tematów:

zob opis.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, temat do prezentacji na egzaminie ustnym, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 20:00, sala 06
Szymon Wróbel 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.