Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Michel Foucault przy maszynie do pisania 3700-KON384-AL-OG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Michel Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987. Michel Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, tłum. Tadeusz Komendant, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999. Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Warszawa 1993. Michel Foucault, Słowa i rzeczy, tłum. T. Komendant, Gdańsk: słowo/obraz/terytoria 2005. Michel Foucault, Przedmowa do angielskiego wydania Słów i rzeczy, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000, Michel Foucault, Wola wiedzy, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, w: Michel Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995. Michel Foucault, Seksualność i władza, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000; Michel Foucault, Narodziny kliniki, tłum. Paweł Pieniążek, Warszawa 1999. Michel Foucault, Techniki siebie, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000. Michel Foucault, Sobąpisanie, tłum. Michał Paweł Markowski, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999. Michel Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. Andrzej Siemek, Warszawa 1977. Michel Foucault, Nietzsche, genealogia, historia, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000; Michel Foucault, Powrót do historii, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000, Michel Foucault, Troska o siebie, Użytek z przyjemności, tłum. Tadeusz Komendant, w: Michel Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995, Michel Foucault, Powrót do moralności. Ostatni wywiad z Michelem Foucaultem, tłum. Elżbieta Radziwiłłowa, w: „Literatura na Świecie”, nr 10, 1985. Michel Foucault, Archeologia namiętności, tłum. Bogdan Banasiak, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999; Michel Foucault, Kim jest autor?, tłum. Michał Paweł Markowski, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K03 rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

K_K06 ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K07 rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest wynik na egzaminie końcowym.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Zakres tematów:

Zob. opis

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, temat do prezentacji na egzaminie ustnym, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:00 - 12:00, sala 06
Szymon Wróbel 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.