Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Michel Foucault przy mikrofonie 3700-KON385-AL-OG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Michel Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa: Wykłady w Collège de France, przełożyła Małgorzata Kowalska, Warszawa: KR 1998. Michel Foucault, Narodziny biopolityki. Wykłady z Collège de France 1978/1979, przeł. Michał Herer, Warszawa: PWN 2011. Michel Foucault, Bezpieczeństwo terytorium populacja. Wykłady w Collège de France 1977/1978, przeł. Michał Herer, Warszawa: PWN 2010. Michel Foucault. Rządzenie sobą i innymi. Wykłady z College de France 1982-1983. przeł. Michał Herer, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018; Michel Foucault, Rządzenie żywymi : [wykłady w College de France 1979-1980], przeł. Michał Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przeł. Michał Herer, PWN, Warszawa: PWN 2012. Michel Foucault, Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain, 1981, przeł. Andrzej Zawadzki, Kraków: Znak 2018.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K03 rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

K_K06 ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K07 rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest wynik na egzaminie końcowym.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Zakres tematów:

zob. opis

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, temat do prezentacji na egzaminie ustnym, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:00 - 12:00, sala 06
Szymon Wróbel 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.