Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyszłość na małym ekranie – współczesna telewizja science fiction 3700-CW14-AL-OG
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrane pozycje teoretyczne (między innymi):

• Nick Browne - American Television: New Directions in History and Theory

• Sandra Falero - Digital Participatory Culture and the TV Audience: Everyone’s a Critic

• Mareike Jenner - Netflix and the Re-invention of Television

• Jason Mittel - Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture

• Jason Mittell - Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling

• Toni Pape - Figures of Time: Affect and the Television of Preemption

+ szeroki wybór artykułów prasowych

Średnie obciążenie zajęć: 1-2 artykuły/rozdziały średniej długości na każde zajęcia.

UWAGA: wszystkie lektury w języku angielskim

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu studentki i studenci

1. WIEDZA

• posiadają wiedzę dotyczącą współczesnych seriali science fiction

• są świadomi ewolucji serialu SF i jego zróżnicowania

• posiada zaawansowaną wiedzę historycznych kontekstów telewizja

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umieją prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafią formułować krytyczne argumenty w stosunku do telewizji

• potrafią wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• są świadomi kulturowego znaczenia telewizji

• są otwarci na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

• rozumieją i doceniają rolę science fiction w rozwoju globalnych konwencji medialnych

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji – 20%

zadania śródsemestralne – 40%

projekt semestralny – 40%

Ocena końcowa (oparta na powyższych):

• ponad 90% – 5

• 85-89% – 4+

• 80-84% – 4

• 70-79% – 3+

• 60-69% – 3

Sposób zaliczenia: Krótkie zadania w ciągu semestru, Projekt semestralny

Zakres tematów:

Wybrane seriale:

• 3%

• Aeon Flux

• Äkta människor

• Altered Carbon

• Black Mirror

• Caprica

• Continuum

• The Expanse

• Firefly

• Handmaid’s Tale

• Mars

• Missions

• The OA

• Orphan Black

• Osmosis

• Sense8

• Tales from the Loop

• Terra Nova

• The City and the City

• Watchmen

• Westworld

Wybrane zagadnienia:

• geopolityka i kolonializm

• antropocen i ekologia

• płeć, rasa i seksualność

• systemy ekonomiczne i społeczne

• rola techniki i nauki w kulturze

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 9
Paweł Frelik 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
DGA_Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.