Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja biologiczna 3700-WYK3-AL-OG
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia: próba zdefiniowania terminu „życie”, pojęcie metabolizmu, informacji genetycznej i jej replikacji oraz ekspresji.

Znaczenie pojęcia „ewolucja” w naukach biologicznych na tle potocznych znaczeń tego słowa.

Historia poglądów na pochodzenie i ewolucję życia od starożytności do Darwina.

Podstawy teorii ewolucji Darwina, historia jej powstania i wczesnej recepcji.

Metody badania ewolucji i dowody wspierające teorię ewolucji.

Współczesny ewolucjonizm jako kontynuacja teorii Darwina (syntetyczna teoria ewolucji, ewolucja molekularna).

Zagadnienie powstania życia (biogenezy).

Przegląd dziejów ewolucji życia na Ziemi.

Ewolucja człowieka i przyszłość naszego gatunku.

Znaczenie ewolucji dla nauk przyrodniczych: ewolucja jako przedmiot badań i jako narzędzie badawcze, ekologia w biologii molekularnej, ekologia ewolucyjna, medycyna ewolucyjna, psychologia ewolucyjna.

Percepcja teorii ewolucji w społeczeństwie – spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem (historia i nurty współczesne), stosunek różnych religii do teorii ewolucji, najczęstsze błędy i nieporozumienia w odbiorze teorii ewolucji. Ewolucja biologiczna w kulturze.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony ze swobodną dyskusją w oparciu o informacje podane na wykładzie i wyniesione z przeczytanych lektur.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 06
Paweł Golik 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.