Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna 2102-L-D2HIPO
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

1. Treści kształcenia. Cel przedmiotu. Efekty kształcenia. Tematyka wykładów. Literatura. Organizacja i zasady przeprowadzania egzaminu.

2. Podmioty polityki – państwo i społeczeństwo w XIX i XX wieku. Upadek feudalizmu – narodziny kapitalizmu. Rewolucja francuska i przemysłowa. Warunki pracy klasy robotniczej. Darwinizm społeczny. Liberalizm socjalny. Ruch robotniczy i reformizm. Reformy Bismarcka i liberałów. Kolonializm (zbyt, surowce, kapitał). Wielki kryzys gospodarczy. Centralne zarządzanie i planowanie gospodarcze. Państwo opiekuńcze.

3. Hegemonia i przejawy współpracy międzynarodowej na przełomie XIX i XX wieku. Łady światowe. Małe i duże podmioty. Ententa i państwa centralne. Konferencje pokojowe. Rada Najwyższa. Rada Ambasadorów. Liga Narodów. Układ w Locarno. Pakt Czterech. Układ monachijski. Rewizjonizm terytorialny. Arbitraże wiedeńskie.

4. Nacjonalizm i jego następstwa. Narodziny narodu. Kwestia narodowa vs. mniejszościowa. Polityki narodowe. Rewolucje narodowe. Wypędzenia. Przesiedlenia. Czystki etniczne. Migracje przełomu XX i XXI wieku.

5. Autorytaryzm i totalitaryzm. Rewolucje proletariackie. Rewolucje faszystowskie. Systemy władzy komunistycznej. Reżimy faszystowskie i autorytarne. Reżimy okupacyjne. Kolaboracja i opór.

6. Rasizm i ludobójstwo. Idea nadczłowieka. Rasizm w USA. Ludzkie zoo. Apartheid w RPA. Ludobójstwo w Europie i świecie – definicja, skala, rozliczenie.

7. Rywalizacja i odprężenie w II połowie XX wieku. Państwa Osi. Koalicja antyhitlerowska. Wielka Trójka. Powstanie ONZ. Zimna wojna Doktryna Breżniewa. KBWE. Dekolonizacja i ruch państw niezaangażowanych. Nieingerencja w sprawy wewnętrzne a prawa człowieka. Upadek bloku komunistycznego. Stany Zjednoczone Europy. Rada Europy. Jedność wschodu Europy. Wspólnoty Europejskie. Unia Europejska.

8. Główne aspekty i trendy rozwojowe na przełomie XX i XXI wieku. Eksplozja demograficzna i rozbudowa struktury państwowej świata. Przemiany ekonomiczne w świecie. Rozwój nauki i techniki. Ewolucja poglądów na temat powstania świata i życia na Ziemi. Skutki eksplozji demograficznej. Zagrożenie ekologiczne. Narkomania i nowe choroby cywilizacji. Konflikty zbrojne i wojny. Organizacja Narodów Zjednoczonych i organizacje regionalne w nowych warunkach. Wyznania i Kościoły w końcu XX wieku. Rola sportu w dziejach XX wieku. Globalizm i problem nowego przywództwa politycznego w świecie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala Aula Baszkiewicza
Marek Nadolski 61/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
ANA_Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.