Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Świat poza-ludzki: sprawczość zwierząt, roślin, duchów i krajobrazu 3700-AL-SPL-qZS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu:

- Studenci będą znać podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych obejmującą koncepcje takie jak: „sprawczość”, „perspektywizm”, „animizm” oraz ich znaczenie w kulturze. Studenci będą rozumieć relacje pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi. Zdobędą również podstawową wiedzę na temat metod badan interdyscyplinarnych (K_W01, K_W02, K_W04).

- Studenci będą umieli analizować teksty naukowe i inne źródła poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi badawczych. Uczestnicy zajęć będą umieli prezentować rezultaty indywidualnych i zespołowych badań w odpowiedniej formie. Studenci zapoznaną się z podstawowymi wymaganiami stawianymi pracom akademickim (K_U02, K_U04, K_U06, K_U07).

- Studenci będą gotowi, żeby uczyć się nowych narzędzi badawczych. Będą gotowi, żeby zrozumieć znaczenie dziedzictwa kulturowego, różnorodności społecznej oraz bogactwa kultur (K_K03, K_K07, K_K08, K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Podczas pierwszego spotkania studenci zostaną poproszeni o wybranie indywidualnej formy zaliczenia, która będzie dla nich najbardziej odpowiednia. Proponowane formy zaliczenia:

- Esej,

- 15-minutowa prezentacja,

- Plakat (wizualna reprezentacja oraz krótkie wyjaśnienie idei oraz zawartości plakatu),

- Egzamin ustny.

Elastyczność formy zaliczenia umożliwi studentom wybranie formy, która będzie najlepiej odpowiadała ich preferencjom. Nie wszyscy czują się komfortowo podczas prezentacji publicznych, nie każdy chce przygotowywać materiał wizualny, dlatego studenci otrzymują formę zaliczenia umożliwiającą najlepsze wykorzystanie ich potencjału oraz zdolności

Ocena końcowa będzie uwzględniać: obecność i aktywność na zajęciach oraz pracę zaliczeniową.

Ewaluacja aktywności podczas zajęć będzie wystawiona na podstawie następujących kryteriów:

- Zdolność do operowania koncepcjami i teoriami omawianymi w trakcie kursu.

- Stopień opanowania lektur oraz pozostałych materiałów dydaktycznych wykorzystanych podczas zajęć.

- Umiejętność formułowania problemów badawczych oraz dyskusji na ich temat.

Zakres tematów:

Tematy omawiane podczas zajęć będą obejmować:

1) Koncepcję sprawczości w badaniach antropologicznych

2) Relacje pomiędzy człowiekiem i poza-ludzkimi podmiotami

3) “Sprawczość” w studiach miejskich i w etnografii wielostanowiskowej.

4) Badania and perspektywizmem w Amazonii i na Syberii.

Uwaga:

Poszczególne tematy będą omawiane na więcej niż jednym spotkaniu i mogą się zmieniać w zależności od zainteresować naukowych uczestników kursu.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów naukowych, indywidualne projekty studentów (esej, egzamin ustny, plakat)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 13
Wojciech Cendrowski, Maria Wodzińska 27/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.