Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek w procesie rozwoju 2500-PL-PS-SP3/9-O6
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Wykład 1

Dr Dorota Kobylińska

Wprowadzenie. Counselling jako nieterapeutyczna metoda pomocy

Kobylińska D. (2005). Wywiad na potrzeby wspierania rozwoju osobistego, W: Wywiad psychologiczny, K. Stemplewska-Żakowicz, T. Szutrowa i K. Krejtz (red.) Warszawa: Pracownia testów PTP.

Wykład 2

dr Monika Grzesiak-Feldman

Warsztat umiejetnosci psychospolecznych jako metoda edukacyjna i rozwojowa–

Literatura:

Grzesiak-Feldman, M. (2005). Warsztat umiejętności psychospołecznych jako metoda edukacyjna i rozwojowa: wybrane zagadnienia. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 2(2), 171-186

Wykład 3 i 4

dr D. Karwowska

O możliwościach modyfikowania i ograniczania wpływu utajonego afektu na jawnie formułowane sądy

Literatura obowiązkowa:

1.Jarymowicz M. (2008) Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa:PWN (Część IV i VI)

2.Karwowska D (2007) Rola refleksyjnego systemu wartościowania w ograniczaniu wpływu nieuświadamianego afektu. [W:] R.K.Ohme Nieuświadomiony afekt – najnowsze odkrycia. Gdańsk: GWP

3.Karwowska D i Szuster A. (2007) O niektórych indywidualnych właściwościach ograniczających wpływ nieuświadamianego afektu. [W:] R.K.Ohme Nieuświadomiony afekt – najnowsze odkrycia. Gdańsk: GWP

Literatura uzupełniająca:

1.Jarymowicz M. (2008) Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa:PWN (Część II i V)

2.Karwowska D i Kobylińska D (2007) Zlateralizowane ekspozycje bodźców podprogowych.[W:] R.K.Ohme Nieuświadomiony afekt – najnowsze odkrycia. Gdańsk: GWP

3.Kobylińska D (2001) Efekt asymilacji i kontrastu w badaniach nad wpływem utajonego afektu na formułowanie sądów [W:] M. Jarymowicz (red.) Pomiędzy afektem a intelektem – poszukiwania empiryczne. Warszawa: WIP PAN

4.Kolańczyk A (2007) Asymilacyjne i Kontrastowe oceny względem nieuświadamianego afektu – próba interpretacji. [W:] R.K.Ohme Nieuświadomiony afekt – najnowsze odkrycia. Gdańsk: GWP

Wykład 5 i 6

dr hab. Anna Szuter-Kowalewicz

Regulacyjna rola reprezentacji innych ludzi w społecznym funkcjonowaniu

Znaczenie dostępności perspektywy innej osoby.

Literatura:

• Markus,H.(1993). Ja w myśli i pamięci (w) T. Maruszewski (red.), Poznanie, afekt, zachowanie. Warszawa: PWN 102-129.

• Kamińska-Feldman, M.(1994). Asymetria w ocenianiu dystansów Ja-Inni. Warszawa: OWWPUW s. 13-25.

• Szuster,A.(2005). W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu Warszawa: Wyd. Instyt. Psych. PAN s.51-61.; 98-108

• Szuster, A. (2008). O roli standardów poza-ja w antycypacji ocen i zachowań innych ludzi [W;] W. Ciarkowska, W. Oniszczenko,(red.) Szkice z psychologii różnic indywidualnych (s. 294- 306)

• Szuster, A., Borodo-Jaskólska, E. (2011). O możliwości ograniczenia projekcji Ja: rola dostępności standardów poza-ja. Przegląd Psychologiczny, 54,2 s.159- 178

Wykład 7

dr Tomasz Baran

Doświadczenie metafizyczne a rozwój osobowości

Jung, C. G. (2005). Psychologia a religia Zachodu i Wschodu. Warszawa: Wydawnictwo KR (str. 479 -515)

Wykład 8

dr Norbert Maliszewski

Wprowadzenie do treningu twórczości

Wykład 9

dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Dialogowe Ja

Literatura:

Oleś, P. K., Drat-Ruszczak, K. (2008). Osobowość. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki.(t.1, ss. 651 – 764). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Podrozdział 8.8.4. Teoria dialogowego Ja (ss.727 - 731)

Wykład 10

dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i psychoterapii

Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki.(t.2, ss. 23 – 94). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Podrozdział 11.3.1.3. Rygor naukowy w diagnozie psychologicznej (ss.37 - 43)

• Podrozdział 11.3.2. Diagnoza oparta na dowodach empirycznych (ss.43 - 46).

Wykład 11

Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i psychoterapii c.d.

Wykład 12

mgr Anna Werner

Optymizm

Wykład 13

Dr Dorota Kobylińska

Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych; psychologia pozytywna

Literatura:

Oleś P. (2003). Rozwój osobowości, W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, tom 3 (s. 131-177). Warszawa: PWN.

14. EGZAMIN

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 312
Dorota Karwowska, Dorota Kobylińska, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Anna Szuster-Kowalewicz, Agnieszka Wojnarowska, Anna Werner-Maliszewska, Jan Jędrzejczyk 31/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.