Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej 3700-AZ-L1-9-PGOB
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 43
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Jonathan Slack „Geny. Krótkie wprowadzenie.” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Bogdan Sadowski „Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt.” wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Joanna R. Freeland „Ekologia molekularna.” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

KW_01 Zna podstawy genetyki zwierząt, rozumie pojęcia dziedziczenia jednogenowego i wieloczynnikowego. Zna podstawy biologii molekularnej genu. Zna podstawy genetyki populacji i genetyki konserwatorskiej.

KU_04 Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych dotyczących genetyki zwierząt, w tym genetyki konserwatorskiej i genetyki zachowania.

KK_02 Potrafi merytorycznie argumentować w debatach naukowych dotyczących roli genów i środowiska w kształtowaniu fenotypu zwierząt.

KK_04 Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w kontekście szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest genetyka

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (maksymalnie 3 nieobecności w semestrze).

Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomić słuchaczy z podstawowymi koncepcjami i pojęciami współczesnej genetyki w odniesieniu do organizmów zwierząt, w tym człowieka. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

• Zarys historii wiedzy o dziedziczeniu – od starożytności do genomiki XXI wieku.

• Podstawowe koncepcje genetyki – informacja genetyczna, materiał genetyczny, kod genetyczny.

• Podstawy genetyki klasycznej, najważniejsze koncepcje genetyki mendlowskiej.

• Ograniczenia modelu mendlowskiego – cechy jednogenowe a cechy wieloczynnikowe, determinizm genetyczny i przewidywalność fenotypu u złożonych organizmów zwierzęcych.

• Podstawy biologii molekularnej genu – replikacja i ekspresja informacji genetycznej, regulacja działania genów. Epigenetyka.

• Podstawy genetyki populacji i genetyki ewolucyjnej. Elementy genetyki konserwatorskiej.

• Genetyka cech wieloczynnikowych a badanie behawioru zwierząt.

Zarys historii wiedzy o dziedziczeniu – od starożytności do genomiki XXI wieku.

Podstawowe koncepcje genetyki – informacja genetyczna, materiał genetyczny, kod genetyczny.

Podstawy genetyki klasycznej, najważniejsze koncepcje genetyki mendlowskiej.

Ograniczenia modelu mendlowskiego – cechy jednogenowe a cechy wieloczynnikowe, determinizm genetyczny i przewidywalność fenotypu u złożonych organizmów zwierzęcych.

Podstawy biologii molekularnej genu – replikacja i ekspresja informacji genetycznej, regulacja działania genów. Epigenetyka.

Podstawy genetyki populacji i genetyki ewolucyjnej. Elementy genetyki konserwatorskiej.

Genetyka cech wieloczynnikowych a badanie behawioru zwierząt.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Paweł Golik 35/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.