Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Karol Darwin. Interpretacje 3700-AL-KDI-qZS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student:

w zakresie WIEDZY:

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze (K_W01);

-rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych (K_W04);

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury (K_W05);

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonywać ich krytycznej oceny (K_U01);

- sformułować problem badawczy (K_U03);

- prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie (K_U06);

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie (K_K01)

-jest gotów do poznawania nowych metod badawczych (K_K03);

- ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań (K_K04);

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach;

- zaangażowanie z pracę projektową i prezentacja efektów tej pracy;

Zakres tematów:

1. K. Darwina Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt jako przyczynek do badań nad biologicznym mechanizmem kreowania emocji;

2. Wybór tematów projektów artystycznych w oparciu o tekst poprzednich zajęć;

3. Teoria Darwina i humanistyka (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

4. Literatura po Darwinie (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

5. Spotkanie fotografii i ewolucji (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

6. Spotkanie malarstwa i ewolucji (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

7. Sztuka jako ewolucja. Historia idei (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

8. Międzykulturowe podobieństwa preferencji artystycznych (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

9. Ewolucyjna estetyka (sztuka i wrażliwość estetyczna jako zjawiska transkulturowe) (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

10. Teoria ewolucji a debata na temat uniwersalności sztuki (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

11. Neurologiczna historia sztuki (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

12. Sztuka jako system (zastosowania teorii darwinowskiej do sztuki) (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

13. Praktyki kulturowe jako produkt ewolucji (+45min pracy nad projektami indywidualnymi);

14. Emocje: biologia czy kultura. Prezentacja efektów prac;

15. Prezentacja efektów prac;

*poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach, tematyka spotkań może zostać przeformułowana wg preferencji grupy;

Metody dydaktyczne:

- praca z fotografią;

- dyskusja;

- analiza i interpretacja tekstów, zarówno utworów literackich jak i tekstów źródłowych, a także dzieł plastycznych;

- metoda komparatystyczna;

- burza mózgów;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 06
Milena Chilińska 23/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.