Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania terenowe – warsztat badacza 3700-AL-BTWB-qKR
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student(ka) jest w stanie zidentyfikować różnice między antropologią kulturową i innymi dziedzinami nauk humanistycznych, jak również opisać jej subdyscypliny (K_W04), zna także podstawową terminologię dotyczącą badań terenowych (K_W01-02) oraz zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych (K_W07).

Uczestnik lub uczestniczka kursu posiada umiejętności dokonania selekcji i krytycznej analizy dostępnych źródeł (K_U01), samodzielnego sformułowania problemu badawczego (K_U03), wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy akademickiej (K_U_13) oraz właściwej prezentacji wyników swojej pracy (K_U06, K_U10).

Docenia znaczenie pracy zespołowej i jest gotowy/a do jej podejmowania (K_K02, K_U11), badań terenowych i kontaktu z miejscową ludnością w badaniach kulturoznawczych (K_K07-09, K_K11). Uczestnik lub uczestniczka kursu posiada również kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny pracy studenta jest aktywność podczas zajęć i poprawność opracowania wybranego problemu badawczego w formie projektu badań. Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, dyskusja, praca w grupach i w parach, gra dydaktyczna, analiza materiałów (audio)wizualnych, praca z tekstem, indywidualne projekty studenckie, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 05
Marzena Maciulewicz 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.