Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemyśleć slow Cinema 3700-AL-PSC-OG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze

K_W05 zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

K_W07 zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

Umiejętności

K_U02 dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

K_U04 rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności

Kompetencje społeczne

K_K01 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie

K_K07 przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych

K_K08 docenia bogactwo kultury

K_K09 jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej

K_K10 jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach (ocena ciągła). Krótka praca zaliczeniowa.

Na zajęciach dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zakres tematów:

1. „Spowolnienie” czyli skąd wzięło się slow cinema? Tendencje w kinie przed slow cinema (Ozu, Antonioni, Bresson, Jancsó)

2. Akordeon Angelopoulosa - czas i jego działanie w slow cinema

3. Znaczenie długiego ujęcia

4. Samotność, pustka i oddalenie - poetyki wyobcowania w slow cinema

5. Emocje czy brak emocji? O afektach w slow cinema

6. Krzyk życia codziennego – repetycja w slow cinema

7. Zabić okno deskami – brak nadziei i nihilizm w slow cinema

8. Popęd życia/popęd śmierci - przemijanie w slow cinema

9. Estetyka nudy - dokąd prowadzi znudzenie w slow cinema

10. Lekcja empatii - inni, odrzuceni, na marginesie, czyli bohaterowie w slow cinema

11. Przez sen do stanu świata - narracje oniryczne w slow cinema

12. Cielesność, seksualność i popędowość w slow cinema

13. O tych, których nie widać - slow cinema o wykluczeniu

14. Jeszcze slow cinema czy już nie slow cinema?

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 06
Adam Cichoń 2/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.