Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do matematyki I 3800-KOG-WM1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 88
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- R. Stencel, J. Jakubowski, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Script Warszawa

- J. Stojanow, I. Mirazczijski, C. Ignatow, M. Tanuszew, Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa, PWN

- Krych M. Analiza matematyczna część pierwsza, Prószyński i S-ka

- A. Kołmogorow, A. Prochorow, I. Żurbieńko, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, WSiP

Metody i kryteria oceniania:

a) Metody weryfikacji efektów uczenia się: Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pisemnych kolokwiów oraz kartkówek i prac domowych.

b) Składowe oceny końcowej i ich waga: kolokwium 50%, kartkówki 25%, prace domowe 25%

c) Semestralna liczba dopuszczalnych nieobecności zajęciach oraz w wypadkach, których to dotyczy, sposoby ich zaliczania: 2

d) Skala ocen: 5! – 90% pkt., 5 (bdb.) – od 80%, 4+ (db. plus) – od 75%, 4 (db.) – od 70%, 3+ (dst. plus) - od 60%, 3 – (dst.) od 50%, 2 – (ndst.) mniej niż 50%

e) Warunki dopuszczenia do poprawy: nie ma możliwości poprawy kolokwium

Zakres tematów:

- Rozumowania i dowody indukcyjne, ciągi liczbowe.

- Podstawowe pojęcia matematyczne: operacje na zbiorach, funkcje i ich własności (różnowartościowość, surjektywność).

- Kombinatoryka (permutacje, kombinacje, wariacje i ich warianty), symbol Newtona, zliczaanie elementów zbioru.

- Matematyczny model doswiadczenia losowego, pojęcie zdarzenia losowego i jego prawdopodobieństwa.

- Prawdopodobieństwo klasyczne – zadania.

- Prawdopodobieństwo geometryczne i zagdanienia uzupełniające (np. wzór włączeń i wyłaćzeń).

- Prawdopodobienstwo warunkowe, stosowanie wzoru na prawdopodobienstwo całkowite, wzór Bayesa.

- Niezależność zdarzeń losowych. Schemat Bernoulliego.

- Pojecie zmiennej losowej i jej rozkładu (w przypadku dyskretnym). Kilka podtswowych przykładów: rozkład dwupunktowy, Bernoulliego, geometryczny.

- Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. Niezaleznosc zmiennych losowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 01.101
Mikołaj Rotkiewicz 23/22 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 02.62
Paweł Traczyk 22/22 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 01.101
Mikołaj Rotkiewicz 20/22 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 02.62
Paweł Traczyk 15/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek CeNT I - Banacha 2C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.