Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia I (potok 1) 1000-113bTP1a
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa w pierwszym terminie na podstawie sumy punktów z egzaminu

pisemnego (maks. 60 pkt), kolokwium (maks. 30 pkt) i ćwiczeń (maks. 30

pkt).

1. Egzamin (60 punktów)

Egzamin będzie się składał z dwóch części:

(a) teoretycznej, sprawdzającej znajomość wyłożonego materiału. Ta część egzaminu będzie miała charakter testowy: wymagane będzie udzielanie krótkich odpowiedzi, przytoczenie definicji lub niedługiego dowodu z wykładu.

(b) zadaniowej

Egzamin planujemy przeprowadzić w formie tradycyjnej (w budynku, w salach) chyba, że zła sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli – w takim przypadku egzamin odbędzie się zdalnie na platformie Moodle, a opisana powyżej forma części teoretycznej egzaminu może ulec pewnym modyfikacjom.

- Termin zerowy egzaminu: Możliwe jest przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym pod warunkiem uzyskania co najmniej 57 punktów (tj. 95%) łącznie z ćwiczeń i kolokwium (zob. punkty 2 i 3 poniżej). Egzamin zerowy będzie ustny i przeprowadzony albo w budynku Wydziału albo - gdy sytuacja epidemiczna byłaby zła - zdalnie.

2. Kolokwium (30 punktów)

Kolokwium odbędzie się zdalnie na platformie Moodle. Do rozwiązania będzie kilka zadań w czasie 2-3 godzin. Termin przeprowadzenia kolokwium zostanie ogłoszony do końca października.

3. Praca na ćwiczeniach (30 punktów)

Punkty za ćwiczenia przyznawane są przez prowadzących poszczególne grupy ćwiczeniowe, na zasadach ustalonych oddzielnie w każdej grupie ćwiczeniowej. Na te punkty mogą się składać m.in. kartkówki, zadania domowe (pisemne lub ustne), aktywność na ćwiczeniach.

Ocena w drugim terminie będzie lepszą z dwóch ocen:

1) Ocena wystawiona na podstawie punktów z ćwiczeń, kolokwium i

egzaminu poprawkowego, z wagami odpowiednio 1/4, 1/4 i 1/2

2) Ocena wystawiona na podstawie punktow z cwiczen i egzaminu

poprawkowego, z wagami 1/4 i 3/4 odpowiednio.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 3180
Mikołaj Krupski 129/154 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)