Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agamben na czas pandemii 3700-AL-ACP-QHU
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K03 rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

K_K06 ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K07 rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest wynik na egzaminie końcowym (ustnym)

Zakres tematów:

(1-2) Zdefiniować na nowo aktualność

Literatura: Giorgio Agamben, Where Are We Now? The Epidemic as Politics, Trans. by Valeria Dani (2020).

(3-4) Zdefiniować na nowo działanie

Literatura: Giorgio Agamben, Karman: A Brief Treatise on Action, Guilt, and Gesture, Trans. by Adam Kotsko (2017).

(5.-6.) Zdefiniować na nowo realne.

Literatura: Giorgio Agamben, What Is Real?, Trans. Lorenzo Chiesa (2018).

(7.-8.) Zdefiniować na nowo język

Literatura: Giorgio Agamben, Language and Death: The Place of Negativity, Trans. Karen E. Pinkus with Michael Hardt (1991).

(9.-10.) Zdefiniować na nowo obowiązek

Literatura: Giorgio Agamben, The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath. Homo Sacer II, 2008.

(11.-12.) Zdefiniować na nowo konflikt i wojnę

Literatura: Giorgio Agamben, Stasis: Civil War as a Political Paradigm, Trans. Nicholas Heron (2015).

(13-14.) Zdefiniować na nowo przygodę

Literatura: Giorgio Agamben, The Adventure, Trans. Lorenzo Chiesa (2018).

(15.-16.) Zdefiniować na nowo opowieść

Literatura: Giorgio Agamben, The Fire and the Tale Trans. Lorenzo Chiesa (2017).

(17) Zdefiniować na nowo filozofię.

Literatura: Giorgio Agamben, What Is Philosophy?, Trans Lorenzo Chiesa (2017).

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, temat do prezentacji na egzaminie ustnym, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 20:00, sala 08
Szymon Wróbel 13/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)