Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Długa historia profanacji życia (dogrywka) 3700-AL-DHPZ-QSP-QPR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

K_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w kulturze

K_W03 zna i rozumie zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W04 zna i stosuje metody analizy i interpretacji tekstów naukowych

K_W06 zna i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych

K_W08 zna współcześnie stosowane metody interpretacji tekstów kultury

K_U01 potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać ich krytycznej oceny

K_U02 potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia badawcze do analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów wizualnych

KU_05 wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy zjawisk kultury

KU_08 potrafi samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk

humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz w

wybranym języku obcym

KK_01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning)

KK_02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk

humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i

paradygmaty badawcze

KK_05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych

KK_07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć / aktywność na zajęciach (ocena ciągła)

Prace cząstkowe

Zakres tematów:

1. Życie jako zdolność rodzenia istot do siebie podobnych (reprodukcja)

François Jacob, Historia i dziedziczność, przeł. K. Pomian, Warszawa: PIW 1973. (fragmenty)

2. Pojęcie monstrualności, skamieliny i katastrofy (błąd)

François Jacob, Historia i dziedziczność, przeł. K. Pomian, Warszawa: PIW 1973. (fragmenty)

3. Struktura widzialna a niewidzialna życia (program)

François Jacob, Historia i dziedziczność, przeł. K. Pomian, Warszawa: PIW 1973. (fragmenty)

4. Życie jako relacja podobieństwa i pokrewieństwa (sieć)

François Jacob, Historia i dziedziczność, przeł. K. Pomian, Warszawa: PIW 1973. (fragmenty)

5. Anomalia, choroba, przeciętna (pobudzenie)

Georges Canguilhem, Normalne i patologiczne, przeł. Paweł Pieniążek, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2000 (fragmenty)

6. Zrównanie zjawisk normalnych i patologicznych: choroba, wyzdrowienie, zdrowie (ciągłość)

Georges Canguilhem, Normalne i patologiczne, przeł. Paweł Pieniążek, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2000 (fragmenty)

7. Inteligencja jako warunek życia i jego efekt

Catherine Malabou, Morphing Intelligence: From IQ Measurement to Artificial Brains, Trans. Carolyn Shread. New York: Columbia University Press, 2019.

8. Galaktyka zainfekowana życiem (zapłodnienie)

Francis Crick, Istota i pochodzenie życia, przeł. Antoni Hoffman, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992. (Fragmenty)

9. Sztuczne życie, życie laboratoryjne, po prostu życie (fakt surowy)

Bruno Latour, Steve Woolgar, Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych. Warszawa Narodowe Centrum Kultury 2020. (Fragmenty)

10. Wytwarzanie porządku (chaos)

Bruno Latour, Steve Woolgar, Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych. Warszawa Narodowe Centrum Kultury 2020. (Fragmenty)

11. Gdyby nie było życia na Ziemi (de-animizowanie natury)

Bruno Latour, Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime, Cambridge, UK; Malden, MA: Polity, 2017.

13. Życie jako śmietnik i życie na śmietniku (graciarnia)

Thierry Bardini, Junkware czyli do odzysku. M. Borowski i M. Sugiera. Karków: Księgarnia Akademicka, 2016.

14. Zwrot termodynamiczny (ciepło)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:00 - 12:00, sala 06
Szymon Wróbel 30/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.