Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia IV 3106-PRAC-IV
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Alszwang, Czajkowski, Kraków 1979.

E. Dziębowska, Instrumentacja Karłowicza a Czajkowskiego, w: Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne, red. Z. Lissa, Kraków 1967.

M. Matecka, Piotr Czajkowski a literatura rosyjska, „Slavia Orientalis” 2002 nr 4, s. 527-544.

I. Turska, Balety Piotra Czajkowskiego, Kraków 1981.

J. Walczak, Kiedy literatura staje się muzyką: puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego, Kraków 2015.

Szczegółowa literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- posiada podstawową wiedzę o historii muzyki rosyjskiej XIX wieku;

- zna, rozumie, potrafi opisać cechy charakterystyczne petersburskiej i moskiewskiej szkół kompozytorskich;

- zna twórczość Piotra Czajkowskiego, w szczególności utwory poddawane szczegółowej analizie;

- zna wpływ muzyki Piotra Czajkowskiego na twórczość kolejnych pokoleń kompozytorów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie testu pisemnego. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego (minimum 4 strony znormalizowane, przypisy oraz bibliografia).

Skala ocen:

0%-50% - 2

51%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zakres tematów:

Pracownia Katedry Historii Muzyki w semestrze zimowym roku ak. 2021/2022 poświęcona będzie twórczości Piotra Czajkowskiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala S, kl.C-C11
Viktoryia Antonchyk 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
ATA_Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.