Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Theories of strategic management 1600-SZD-TSM
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Zestaw 10 artykułów naukowych zaproponowanych przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci będą w stanie:

1) Zidentyfikować kluczowe problem badawcze podejmowane we współczesnych badaniach z zakresu zarządzania,

2) Rozumieć kluczowe pojęcia opisujące relację organizacji z otoczeniem,

3) Konceptualizować nowe problemy badawcze, wykorzystując istniejące teorie z zakresu nauk o zarządzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

Dopuszczalne 3 godziny nieobecności.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Obecność + esej.

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Udział w zajęciach: 50% oceny (50 pkt.)

Esej: 50% oceny (50 pkt.)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 17:00, sala C 307
Krzysztof Obłój, Michał Zdziarski, Aleksandra Wąsowska 6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
RAC_Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.