Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia 2500-PL-PS-OB3L-4
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Programy Profilaktyczne rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia

https://programyrekomendowane.pl/

Bargiel-Matusiewicz, K. (2014). Przewlekły stres związany z dializoterapią. Zastosowanie interwencji psychologicznych. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdziały 2, 3, 7, 9.

Kaczmarek, Ł. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Rozdziały 4, 5, 7, 8.

Popiel, A., Zawadzki, B., Pragłowska, E., Habrat, P., Gajda, P. (2019). Skuteczne działanie w stresie. Sopot: GWP. Rozdział 2, 3, 4.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 6, 7, 8.

Vigna-Taglianti, F.D., Galanti, M.R, Burkhart, G., Caria, M.P., Vadrucci, S., Faggiano, F.; EU-Dap Study Group. (2014). "Unplugged," a European school-based program for substance use prevention among adolescents: overview of results from the EU-Dap trial. New Directions Youth Development, (141):67-82, 11-2.

Seminarium - Literatura uzupełniająca

Bargiel-Matusiewicz, K., Łyś, A., Stelmachowska, P. (2019). The positive influence of psychological intervention on the level of anxiety and depression in dialysis patients – a pilot study. The International Journal of Artificial Organs, 42(4), 167-174.

Bargiel-Matusiewicz, K., Dąbrowska, A. (2018). Różnice w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym w grupie młodych dorosłych w kontekście uzależnienia od nikotyny. Przegląd Psychologiczny, 61(4), 463-475.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest

- obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność)

- wykonanie trzech następujących prac:

1. Recenzja wybranego projektu/kampanii realizowanego/ej w obszarze zdrowia lub rehabilitacji (30 pkt.)

2. Prezentacja projektu oddziaływań psychologicznych/społecznych w obszarze psychologii zdrowia i rehabilitacji. Projekt przygotowywany w zespołach 3-4 osobowych. Projekt może dotyczyć promocji zdrowia, kształtowania postaw prozdrowotnych, niwelowania uprzedzeń i dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami (40 pkt.)

3. Opis projektu, z uwzględnieniem informacji zwrotnych otrzymanych w czasie zajęć. (30 pkt).

Kryteria oceny:

60-68 pkt. ocena 3

68-75 pkt. ocena 3+

76-84 pkt ocena 4

85-91 pkt ocena 4+

92-99 pkt ocena 5

100 pkt. ocena 5!

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – program; omówienie zadań związanych z pracą własną studentów, podział na zespoły (3-4 osobowe); Wprowadzenie; możliwe obszary zainteresowań w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji

2. Znaczenie badań naukowych w przygotowywaniu i ewaluacji działań psychoprofilaktycznych. Badania w obszarze psychologii zdrowia i rehabilitacji– różne typy badań, z analizą wnioskowania i ew. ograniczeń – które badania w psychologii zdrowia spełniają standardy badań naukowych. „Podejrzane” prace naukowe – co trzeba wiedzieć, aby móc ocenić wiarygodność i znaczenie wyników.

3. Przegląd programów psychoprofilaktycznych w obszarze psychologii zdrowia i rehabilitacji. Standardy. System rekomendacji – krytyczna analiza.

4,5. Etapy projektowania i realizacji działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia. Rola psychologa w tworzeniu i realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia

6, 7. Promocja zdrowia, profilaktyka – prezentacja projektów przygotowanych przez studentów. Omówienie projektów; propozycje modyfikacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 406
Rafał Dziurla 28/26 szczegóły
2 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 303
Rafał Kawa 26/26 szczegóły
3 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 303
Rafał Kawa 15/26 szczegóły
4 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 406
Joanna Kowalska 25/26 szczegóły
5 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 406
Joanna Kowalska 17/26 szczegóły
10 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 93
Daniel Pankowski 26/26 szczegóły
11 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 93
Daniel Pankowski 25/26 szczegóły
12 każdy wtorek, 19:30 - 21:00, sala 98
Rafał Dziurla 23/26 szczegóły
13 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala 406
Daniel Pankowski 27/26 szczegóły
14 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala 406
Daniel Pankowski 11/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)