Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie w sprawach nieletnich i prawnokarna ochrona rodziny 3401-SEML-PSNz
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, najnowsze wydanie,

Zielński J., M etoda pisania pracy naukowej, Warszawa 2012,

Ponadto literatura będzie dobierana indywidualnie pod kątem tematyki pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

1. Ma wiedzę z zakresu instytucji postępowania z nieletnimi, w tym środków przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości.

2. Ma wiedzę z zakresu prawnokarnej ochrony rodziny.

3. Potrafi definiować problemy badawcze.

4. Posiada umiejętność gromadzenia właściwej literatury i aktów prawnych, dokonać jej weryfikacji, zagadnień prawnych i społecznych związanych z tematem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, uwzględniająca: przygotowanie do zajęć, terminowe składanie poszczególnych części pracy.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu: ukończenie pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Wybór tematu pracy.

2. Zdefiniowanie celów, problemów hipotez badawczych, metod i technik badawczych

3. Gromadzenie i analiza bibliografii i aktów prawnych.

4. Weryfikacja struktury pracy.

5. Redakcja poszczególnych części pracy.

6. Analiza realizacji założonych celów badawczych.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, indywidualna praca ze studentem, samodzielna praca studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 17:15, sala 45
Paweł Kobes 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-b0f1269b6 (2022-09-28)