Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej II 2105-PP-L-D4PUEU
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- Egzamin ustny – 60%

- Praca pisemna i jej prezentacja: wybrane orzeczenie TSUE do streszczenia i zaprezentowania w klasie – 20%

- Aktywność na zajęciach (plusy) – 20%

Prezentacja jest warunkiem koniecznym podejścia do egzaminu.

Zakres tematów:

SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ W UE

ZAPYTANIA PREJUDYCJALNE

ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UE

ZASADA BEZPOŚREDNIEGO SKUTKU

BEZPOŚREDNI SKUTEK DYREKTYW

ZASADA SKUTKU POŚREDNIEGO

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

SKARGA NA NARUSZENIE PRAWA UE PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

SKARGA NA NIEWYKONANIE WYROKU TSUE PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

ZAWIESZENIE W PRAWACH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

SKARGA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI AKTU PRAWA UE

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ

SKARGA ODSZKODOWAWCZA

Metody dydaktyczne:

Praca na dokumentach (analiza aktów prawnych i orzecznictwa)

Dyskusja nad problematycznymi tematami

Samodzielne opracowanie i prezentacja zagadnień

Rozwiązywanie kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 3
Karolina Boiret 29/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)