Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna 2500-PL-PS-SP305-15
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja 20 punków

Zaprezentowanie testu/testów diagnostycznych 10 punktów

Prace domowe 20 punktów

90 -100% bardzo dobry

86 - 89% dobry+

80 - 85% dobry

76 - 79 % dostateczny +

60 - 75% dostateczny

0 - 59% niedostateczny

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie.

• Przyczyny, mechanizmy i symptomy niepowodzeń szkolnych.

•. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej - podstawa prawna

• ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) i ICF-CY (wersja dla dzieci i młodzieży)

• Zadania psychologa i pedagoga szkolnego.

• Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i Diagnoza Funkcjonalna

2. Zaburzenia lękowe, Zaburzenia Opozycyjno-buntownicze, Zaburzenia Zachowania

3. Spektrum Autyzmu, ADHD

4. Niepełnosprawność Intelektualna; Gotowość szkolna

5-7. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

• Podstawowe pojęcia, definicje, charakterystyka funkcjonowania ucznia: dysharmonie rozwoju (parcjalne, fragmentaryczne deficyty rozwojowe), dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

8-12 Problematyka diagnozy

• Przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych inteligencji, percepcji wzrokowej, słuchowej, lateralizacji. Narzędzia: 1 CFT 1-R i CFT 20-R, IDS2 - Skala Inteligencji i Rozwoju, Leiter 3, SB5, Rey, Benton, Frostig, Dysleksja 3, Testy PTPiP (Bateria 5/6s, B8s, B10/12s, Badanie lateralizacji), Testy IBE (BTP, BTCZ, SPE, TRJ)

13. Metody pracy (w tym terapii) pedagogicznej i psychologicznej.

14. Opiniowane (podstawy prawne i formułowanie prawidłowej opinii)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 128
Aneta Miękisz 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.