Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protesty, demonstracje, strajki – psychologia działania zbiorowego (seminarium badawcze) 2500-PL-PS-FO8-04
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności; przy większej ich liczbie konieczne będzie wykonanie dodatkowego zadania; więcej niż pięć nieobecności oznacza brak zaliczenia kursu)

• systematyczne i dogłębne czytanie literatury obowiązkowej

• uczestnictwo w realizacji badania podłużnego (każdy/a uczestnik/czka zajęć zbiera dane od 20 osób dwa razy w odstępie trzech miesięcy)

• pisemna analiza danych z pierwszej fali badania podłużnego (weryfikacja wybranej teorii)

• zaliczenie kolokwium (próg zaliczenia 60%; w przypadku nieuzyskania zaliczenia sprawdzian można poprawić)

• złożenie i przedstawienie planu badania realizowanego w danej grupie projektowej

• realizacja badania w grupie projektowej

• złożenie i przedstawienie raportu z badania wykonanego w danej grupie projektowej

Kryteria oceny końcowej:

• weryfikacja wybranej teorii w oparciu o dane z pierwszej fali badania podłużnego – 10% oceny

• Plan badania w grupie projektowej – 20% oceny

• Raport końcowy – 40% oceny

• Prezentacja końcowa – 10% oceny

• Kolokwium – 20% oceny

• Aktywność na zajęciach – do 10% oceny

Przelicznik oceny końcowej:

• ponad 100% – 6

• 91-100% – 5

• 85-90% – 4,5

• 77-84% – 4

• 69-76 – 3,5

• 60-68 – 3

• 59% i mniej – 2

Weryfikacja wybranej teorii w oparciu o wyniki pierwszej fali badania podłużnego: Zadaniem uczestników i uczestniczek zajęć będzie weryfikacja wybranej teorii zbiorowego działania (np. modelu SIMCA) w oparciu o dane zebrane w pierwszej fali badania podłużnego (plik z danymi zostanie skonstruowany w oparciu o kwestionariusze zebrane przez uczestników i uczestniczki zajęć). Oceniana będzie jakość przeprowadzonych analiz statystycznych oraz interpretacji wyników. Praca nie powinna liczyć więcej niż 5 stron (styl APA).

Plan badania przedstawiony przez grupę projektową: Zadaniem grup projektowych będzie zaplanowanie badania eksperymentalnego zainspirowanego treścią zajęć. W pisemnym planie badania powinny znaleźć się następujące części: 1) Wprowadzenie teoretyczne, 2) Proponowane hipotezy, 3) Opis próby oraz uzasadnienie jej liczebności, 4) Sposób wykluczania obserwacji, 5) Zastosowane miary, 6) Proponowane metody analizy danych, 7) Bibliografia. Praca nie powinna liczyć więcej niż 10 stron (styl APA).

Raport: Zadaniem grup projektowych będzie prezentacja wyników przeprowadzonego przez nie badania. W pisemnej wersji raportu powinny znaleźć się następujące części: 1) Wprowadzenie teoretyczne, 2) Proponowane hipotezy, 3) Opis próby, 4) Opis narzędzi, 5) Wyniki analiz, 5) Interpretacja wyników, 6) Wartość dodana badania, 7) Ograniczenia badania, 8) Propozycje dalszych badań. Praca nie powinna liczyć więcej niż 15 stron (styl APA)

Prezentacja: Zadaniem grup projektowych będzie ustna prezentacja wyników przeprowadzonego przez nie badania. Na każde wystąpienie przewidziano 30 minut, w tym 20 minut na prezentację i 10 minut na dyskusję.

Kolokwium: Kolokwium będzie obejmowało lektury obowiązkowe i treści przekazywane na zajęciach 1-8, a w jego skład wejdzie 20 pytań jednokrotnego wyboru (10 punktów) oraz dwa pytania otwarte (2 × 5 punktów).

Zakres tematów:

Zajęcia 1. Zajęcia wprowadzające. Metodologia badań nad zbiorowym działaniem.

Zajęcia 2. Co motywuje do zmiany społecznej? Dlaczego ludzie się nie angażują? Przydział do grup projektowych.

Zajęcia 3. Przywództwo i procesy grupowe. Przemoc w działaniach zbiorowych.

Zajęcia 4. Zbiorowe działanie w solidarności grupami obcymi i przeciwko nim. Wypalenie aktywistyczne

Zajęcia 5. Sieci społeczne, działania online. Zbiorowe działanie a system polityczny.

Zajęcia 6. Kolokwium. Prerejestracja badań. Wnioski do komisji bioetycznych. Analiza mocy statystycznej.

Zajęcia 7. Testy t, analiza wariancji. Termin oddania planów badawczych w grupach projektowych.

Zajęcia 8. Analiza regresji liniowej

Zajęcia 9. Analiza moderacji.

Zajęcia 10. Analiza mediacji.

Zajęcia 11. Analiza regresji logistycznej. Analiza ścieżkowa i modelowanie równań strukturalnych. Termin oddania raportów z analizy pierwszej części badania podłużnego.

Zajęcia 12. Podsumowanie wyników pierwszej fali badania podłużnego.

Zajęcia 13. Prezentacje grup projektowych

Zajęcia 14. Prezentacje grup projektowych.

Zajęcia 15. Podsumowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 15:15, sala 406
Paulina Górska 18/20 szczegóły
2 każdy piątek, 16:00 - 19:15, sala 406
Paulina Górska 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)