Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Vademecum medyczne dla psychologa 2500-PL-PS-FO-18
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

na podstawie udziału w zajęciach następuje dopuszczenie do zdawania testu zaliczeniowego (udział w nie mniej niż 10 wykładach z 14 w semestrze), osoby dopuszczone zaliczają przedmiot odpowiadając na pytania (50 pytań) testowe, zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze, odpowiadając na pytania należy wybrać spośród 4 możliwości (propozycje odpowiedzi A, B, C lub D), uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi zalicza (60% poprawnych odpowiedzi = ocena dostateczna)

Zakres tematów:

1. Czym jest leczenie i na czym polega systemowa ochrona zdrowia

2. Niezakaźne choroby przewlekłe (choroby cywilizacyjne)

3. Leki i suplementy diety

4. Następstwa zaburzeń emocjonalnych, izolacji społecznej i zaburzeń snu

5. Psycholog wobec zaburzeń odżywiania: nie tylko problem anoreksji i bulimii

6. Problemy okresu rozwojowego

7. Pacjent z bólem przewlekłym

Przyczyny, sposoby diagnozowania, skala zjawiska, podstawowe sposoby leczenia. Jak psy-cholog może szacować natężenie bólu i jakość życia pacjenta dotkniętego bólem? Antropocen: epoka niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) – blaski i cienie powszechnego dostępu do ibuprofenu i paracetamolu.

8. Pacjent po doznaniu urazu ciała i/lub przebyciu traumatycznego zdarzenia

9. Problemy somatyczne i behawioralne u pacjentów po rozległych lub okaleczających zabiegach chirurgicznych

10. Pacjent z choroba nowotworową

11. Prokreacja wspomagana i antykoncepcja

12. Geriatria – opieka medyczna nad seniorami

13. Menopauza, andropauza, hormonalna terapia zastępcza u kobiet i mężczyzn

14. Transplantacja narządów, dawcy i biorcy organów, komórki macierzyste

Metody dydaktyczne:

klasyczny wykład, ok. 35 slajdów komentowanych w czasie 90 minut, studenci otrzymują poczta elektroniczną wszystkie 14 prezentacji poszerzonych o dodatkowe slajdy, co powinno ułatwić poznanie przedstawianych zagadnień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 98
Andrzej Wiśniewski 37/40 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15, sala 408
Andrzej Wiśniewski 38/56 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)