Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna: teoria i praktyka interwencji społecznych 3401-SEMM-PS2-21d
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz z metodologią badań.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

 współczesne teorie pracy socjalnej i ich osadzenie w naukach społecznych;

 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

W zakresie umiejętności student potrafi:

 poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji;

 planować i realizować badania empiryczne i /lub studia przy użyciu właściwych stosowanym naukom społecznym metod i technik.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

 wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny liczba punktów / udział w ocenie końcowej

systematyczna ocena uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych

- kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie analizy uczestnictwa studenta w zajęciach zakres posiadanej przez niego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 25%

systematyczna ocena postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej

- kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie analizy pracy dyplomowej zakres posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 75%

Zakres tematów:

1. Konceptualizacja problematyki i tematu pracy

2. Dobór literatury

3. Zasady ochrony własności intelektualnej

4. Konceptualizacja projektu badawczego

5. Metody analizy i prezentacji wyników badania

6. Formalna strona pracy: struktura, język, wymogi edytorskie

7. Systematyczna ocena postępów w przygotowaniu pracy

Metody dydaktyczne:

prezentacja, dyskusja grupowa, konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, (sala nieznana)
Tomasz Kaźmierczak 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)