Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie systemy ochrony praw człowieka i obywatela 4003-EU-L35-ESOPCO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA:

• zna podstawy prawne ochrony praw człowieka w Europie.

UMIEJĘTNOŚCI - student umie:

• posługiwać się terminologią z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka w Europie i potrafi wypowiadać się oraz przygotowywać prace pisemne z tej tematyki;

• posiada umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia i oceny zjawisk międzynarodowych.

KOMPETENCJE:

• ma świadomość znaczenia przestrzegania praw człowieka w relacjach między państwami i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie student otrzymuje na podstawie:

Obecności na zajęciach, terminowego odrobienia zadań zleconych oraz końcowej pracy pisemnej.

Metody dydaktyczne:

Celem konwersatorium jest charakterystyka europejskiego systemu ochrony praw człowieka i obywatela opartego o standardy normatywne Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unii Europejskiej. Dokładnej analizie poszczególnych podsystemów akompaniować będzie dyskusja na temat roli europejskiego systemu ochrony praw człowieka w rozwoju współczesnej koncepcji ochrony praw jednostki w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Istotne jest zbadanie oddziaływania pomiędzy poszczególnymi podsystemami oraz możliwości ujednolicenia europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Bardzo istotne znaczenie ma również podkreślenie tzw. skutku krajowego orzeczeń europejskich organów sądowych dotyczących praw indywidualnych. Wszystkie tematy omawiane będą w kontekście orzecznictwa sądów międzynarodowych i krajowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22, sala 203A
Marcin Mrowicki 17/18 szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, Gmach Audytoryjny, sala 313
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska 20/18 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)