Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia z elementami etologii zwierząt 3700-AZm-L1-1-ZEEZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Zoologia, red. Czesław Błaszak, Wydawnictwo Naukowe PWN

Tom 1 część 1: Bezkręgowce – Nibytkankowce-pseudojamowce.Tom 1 część 2: Bezkręgowce -- Wtórnojamowce.

Tom 2, część 1: Bezkręgowce -- Stawonogi – Szczękoczułkopodobne i skorupiaki

Tom 2, część 2: Bezkręgowce – Stawonogi –Tchawkodyszne

Tom 3. cz. 1: Szkarłupnie – płazy

Tom 3, cz. 3: Ssaki

Efekty uczenia się:

Studentka/Student:

zna w zarysie filogenezę kręgowców i wynikający stąd ich podział systematyczny;

rozumie różnice między zachowaniami odruchowymi i motywowanymi;

zna zróżnicowanie organizacji układu nerwowego, doznaniowości i zdolności poznawczych zwierząt;

zna gatunki zwierząt, które odegrały lub odgrywają szczególną rolę w cywilizacji i kulturze;

zna podstawowe fakty o udomowieniu zwierząt

Umie przekazać wiedzę o zwierzętach a w szczególności wyjaśnić podmiotowość niektórych zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test półotwarty

Zakres tematów:

(1) Definicje zwierząt. Zwierzęta odruchowe i motywowane podmioty;

(2) Wstęp do pierwoustych i mięczaki (głównie głowonogi);

(3-4) Stawonogi;

(5-6) Wstęp do wtórnoustych i kręgowców z zarysem budowy mózgu i filogenezy;

(7) Bezszczękowce, wstęp do szczękowców i chrzęstnoszkieletowe;

(8) Promieniopłetwe;

(9) Mięśniopłetwe i płazy;

(10) Wstęp do owodniowców i ssaków;

(11) Stekowce i torbacze;

(12) Wstęp do łożyskowców --Trąbowce i inne Afrotheria;

(13-15) Naczelne;

(16) Zajęczaki i gryzonie;

(17) Owadożerne i nietoperze;

(18-19) Drapieżne;

(20-21) Kopytne;

(22) Walenie;

(23-24) Gady;

(25-28) Ptaki.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1 im. Podgóreckiego
Andrzej Elżanowski 35/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)