Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii 3700-AZm-L1-4-WP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Psychologia. Podręcznik akademicki (red. J. Strelau i D. Doliński). Gdańsk: GWP, 2008: tom I, rozdz. 1,2, 5-9; tom II, rozdz. 12, 13 (s. 295-315).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: Student posiada słownictwo i podstawy teoretyczne profesjonalnego opisu zachowania, zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii, zna biologiczne podstawy zachowań.

W zakresie umiejętności: Student posiada umiejętność analizy zachowania w konwencji naukowej psychologii, krytycznej analizy tekstów oraz przekazów słownych, odróżniania opisu zachowania od jego interpretacji.

W zakresie kompetencji społecznych:

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów. Student unika i podejmuje polemikę ze zdroworozsądkowymi interpretacjami zachowania.

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: pytania testowe i pytania otwarte (10% wszystkich pytań; waga pytań otwartych do oceny końcowej to 0,2).

Zakres tematów:

Definicja psychologii jako nauki o zachowaniu, miejsce psychologii wśród nauk empirycznych; związki psychologii z filozofią; wielkie szkoły psychologii: psychoanaliza, behawioryzm, psychologia poznawcza, psychologia humanistyczna i psychologia ewolucyjna; wybrane zagadnienia z zakresu modyfikacji zachowania i uczenia się, emocji i motywacji, osobowości i różnic indywidualnych oraz rozwoju ontogenetycznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 408
Jerzy Osiński 34/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)