Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych 2500-PL-PS-OB1Z-2
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu przedmiotu student wyjaśnia specyfikę psychologii jako nauki empirycznej, odróżnia wiedzę naukową od potocznej, odnosi pojęcia z zakresu filozofii nauki do wiedzy psychologicznej, rozróżnia obiektywny, subiektywny i intersubiektywny poziom wiedzy o rzeczywistości, formułuje prawidłowe definicje teoretyczne i operacyjne, wskazuje błędy w definicjach, projektuje wskaźniki pojęć psychologicznych, omawia nadznaczenie pojęć w psychologii, projektuje proste eksperymenty psychologiczne, rozumie idee stosowania statystyki w badaniach i wiążące się z tym możliwości błędu, wymienia i omawia reguły etyczne dotyczące badań psychologicznych.

Umiejętności

Student ocenia i interpretuje wyniki badań empirycznych w zakresie psychologii.

Kompetencje społeczne

Student rozumie konsekwencje irracjonalnych wyjaśnień zjawisk psychologicznych dla społeczeństwa, kluczową rolę rzetelności i uczciwości naukowej w dochodzeniu do prawdy o naturze człowieka. Potrafi ocenić badania naukowe z perspektywy etycznej. W relacji do autorytetów naukowych zachowuje zarówno szacunek jak i krytycyzm.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 92
Dorota Rutkowska 19/20 szczegóły
2 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 92
Dorota Rutkowska 20/20 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 92
Dorota Rutkowska 20/20 szczegóły
4 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 421
Anna Rędzio 20/20 szczegóły
5 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 421
Anna Rędzio 19/20 szczegóły
6 każda środa, 17:45 - 19:15, sala 404
Dorota Rutkowska 19/20 szczegóły
7 każda środa, 17:45 - 19:15, sala 405
Oliwia Maciantowicz 20/20 szczegóły
8 każda środa, 16:00 - 17:30, sala 8
Dorota Rutkowska 16/20 szczegóły
9 każda środa, 19:30 - 21:00, sala 405
Oliwia Maciantowicz 16/20 szczegóły
10 każdy czwartek, 17:45 - 19:15, sala 404
Oliwia Maciantowicz 22/20 szczegóły
11 każdy czwartek, 19:30 - 21:00, sala 404
Oliwia Maciantowicz 18/20 szczegóły
13 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 406
Paweł Łowicki 21/20 szczegóły
14 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 92
Joanna Kowalska 20/20 szczegóły
15 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 406
Paweł Łowicki 19/20 szczegóły
16 każda środa, 16:00 - 17:30, sala 94
Paweł Łowicki 21/20 szczegóły
17 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 92
Joanna Kowalska 13/20 szczegóły
18 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 93
Sabina Toruńczyk-Ruiz 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)