Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacje międzykulturowe w regionie - Bałkany 3005-KU8RELB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura szczegółowa, związana z poszczególnymi tematami, będzie podawana na bieżąco.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność i przygotowanie do zajęć. Podstawą weryfikacji efektów uczenia się jest egzamin ustny, oparty na znajomości problematyki poruszanej na zajęciach oraz odpowiednich lektur.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość. Rozmowa o pojęciach

3. Kultura czy kultury? Warstwy/ strefy/ dziedzictwa. Przykład Dalmacji

4. Konflikt: interpretacje kultury Bośni

5. Widzialne i niewidzialne granice (na przykładzie bułgarsko-macedońskim)

6. Swój, obcy, inny i obieg kultury popularnej: Sandžak

7.Tożsamość jako kategoria performatywna (przykład Kosowa)

8. Pogranicze. Wojwodina – wytwarzanie środkowoeuropejskości

9. Donauschwaben, czyli „nasi” Niemcy. Kultura lokalna, wariantywność kultury oficjalnej

10. Kim są Pomacy? Ambiwalencje kategoryzacji

11. Miejsca wspólne – przestrzenie spotkania, topografie konfliktu

12. Pamięć Obcego – rola Żydów w kształtowaniu kultur(y) regionu

13. Mobilność kulturowa i transfer tradycji

14. Dziedzictwo: własne? wspólne? projektowane? Negocjowanie tożsamości i polityka pamięci

15. Komunikacja międzykulturowa. Instytucjonalny wymiar relacji międzykulturowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Marta Cmiel-Bażant, Angelika Kosieradzka 6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)