Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizjologii zwierząt 3700-AZm-L1-8-PFZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Schmidt-Nielsen K. – Fizjologia zwierząt Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa 2008.

- Ganong W.F. – Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 2009.

- Willmer P., Stone G. , Johnston I. – Environmental Physiology of Animals Willey 2004

- Randall D., Burggren W., French K. – Eckert Animal Physiology. W.H. Freeman 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student zna:

- podstawowe pojęcia fizjologiczne,

- budowę i funkcjonowanie podstawowych układów występujących w organizmach zwierzęcych

- podstawowe funkcje życiowe i sposoby zaspokajania potrzeb organizmu

- mechanizmy koordynacji procesów zachodzących wewnątrz organizmu

- różnorodność sposobów reagowania zwierząt na bodźce pochodzące ze środowiska

Umiejętności:

Po wykładzie student potrafi

- wykazać związek pomiędzy strukturą a funkcja narządu

- wykazać powiązania funkcjonalne pomiędzy układami w organizmie zwierząt

- powiązać różnorodne mechanizmy fizjologiczne z warunkami środowiskowymi

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest końcowy egzamin testowy zdany na ocenę pozytywną. Egzamin końcowy obejmuje zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach. Student jest dopuszczony do egzaminu na podstawie obecności na ćwiczeniach i pozytywnej oceny prezentacji opracowanych zagadnień.

Dopuszczalna jest nieobecność maksymalnie na dwóch ćwiczeniach.

Zakres tematów:

Poruszane tematy koncentrować się będą wokół siedmiu podstawowych zagadnień:

1) historia badań fizjologicznych

2) układy komunikacji wewnątrz organizmu

3) układy utrzymujące życie

4) ruch

5) układy komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym

6) rozród

7) stres.

Metody dydaktyczne:

Wykład - Na wykładach przedstawiane są prezentacje multimedialne, wsparte filmami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:15 - 16:45, sala 2A
Magdalena Markowska, Robert Meronka 35/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)