Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metoda opisu i analizy zachowania 3700-AZm-L1-5-MOAZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Martin, P., Bateson, P. P. G., & Bateson, P. (2007). Measuring behaviour: an introductory guide. Cambridge University Press.

• Lehner, P. N. (1998). Handbook of ethological methods. Cambridge University Press.

• Materiały dostarczone przez prowadzącą.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz biologicznych podstaw zachowań.

Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych.

Umiejętności:

Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne oraz kulturowe dotyczące zwierząt w kontekście społecznym.

Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności.

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów.

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy.

Przygotowanie projektu zaliczeniowego i jego prezentacja na zajęciach.

Zakres tematów:

• Wprowadzenie. Po co badać zachowanie? Różne podejścia do analizy zachowania. Podejście etologiczne.

• Podstawowe mechanizmy zachowania. Model aktów behawioralnych. Kategoryzacja aktów behawioralnych. Dobór poziomu analizy.

• Metody badawcze (eksperyment vs obserwacja; badania polowe vs badania laboratoryjne; etc.)

• Wybór obiektów badawczego. Orientacja na gatunek vs orientacja na ideę badawczą.

• Etapy planu badawczego (koceptualizacja problemu badawczego, pytania badawcze, hipotezy, dobór zmiennych, operacjonalizacja zmiennych, etc.)

• Planowanie obserwacji.

• Wybór miejsca, czasu, metody rejestracji zachowania, etc.

• Metody próbkowania obiektów badawczych (sampling).

• Identyfikowanie badanych osobników.

• Etogram.

• Protokoły obserwacyjne i inne metody zapisu obserwacji.

• Typy mierzonych zmiennych. Miary zachowania.

• Analiza różnic indywidualnych w zachowaniu, sekwencji zachowania, zachowań międzyosobniczych etc.

• Urządzenia i programy do zapisu, kodowania i analizy zachowania zachowania.

• Główne zagrożenia dla rzetelności procesu analizy zachowania (efekt obserwatora, antropomorfizm, efekt miotu/grupy, interakcje pomiędzy zmiennymi, efekt oczekiwań eksperymentatora, efekt sufitowy i podłogowy etc.)

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z materiałem filmowym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:00 - 17:30, sala 408
Klaudia Modlińska 35/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)